LANDBRUG – Intet andet sted i verden fylder produktionen af kød i forhold til indbyggertal så meget som i Danmark. Danmark skal ikke kødføde hele verden, tiden er inde til omstilling, siger Dyrenes Beskyttelse

Danmark er gået for langt i sin iver efter at være et landbrugsland. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen for nyligt som en kommentar til, at Danmark ligger som nummer sjok i Europa, når det kommer til natur.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

Og der kan være noget om snakken. Nye beregninger, som Dyrenes Beskyttelse har foretaget på baggrund af tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, viser, at Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til vores indbyggertal.

»I alt for mange år har kødindustrien fået lov at vokse uhæmmet, og det dokumenteres nu af vores beregninger. Intet andet land i verden har så massiv en kødproduktion, som vi har i Danmark. Hertil kommer alle de dyr, der eksporteres levende til udlandet. Over 200 millioner danske svin, kvæg og fjerkræ slagtes eller eksporteres levende til udlandet hvert eneste år. Det er på bekostning af vores natur og miljø, på bekostning af klimaet og ikke mindst på bekostning af dyrene, som presses ud over alle grænser«, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Mad til mennesker i stedet for foder til dyr

»Listen over dyrevelfærdsproblemer i dansk landbrug er alenlang, og vi ser, at problemerne kun bliver værre, som tiden går. Danmark ligger virkelig langt bagefter andre lande, når det kommer til dyrevelfærd for landbrugsdyr«, understreger Britta Riis.

Danmark er det mest intensivt opdyrkede land i Europa, hvor landbruget lægger beslag på ca. 60 procent af Danmarks samlede areal. Tre fjerdele af det opdyrkede land bruges på at dyrke foder til dyr. Kun 4 procent bruges på at dyrke mad direkte til mennesker. Det gælder afgrøder som brødkorn, havre, kartofler og gartneriafgrøder. Den fordeling bør være anderledes, mener Dyrenes Beskyttelse.

»Det er på tide at omstille og lave et opgør med den massive kødproduktion. Jeg ved ikke, hvor den fortælling er opstået, at Danmark skal lægge land og dyr til at kødføde udlandet med billigt, masseproduceret kød. Dansk landbrug lægger beslag på enorme arealer til foderproduktion. Man kunne brødføde mange flere mennesker, hvis man brugte større andel af vores arealer på at dyrke menneskeføde i stedet for at dyrke foder til den massive kødindustri. Det ville endda også frigive meget mere land til natur«, siger Britta Riis.

Danmark er det mest intensivt opdyrkede land i Europa, hvor landbruget lægger beslag på ca. 60 procent af Danmarks samlede areal. Tre fjerdele af det opdyrkede land bruges på at dyrke foder til dyr. Privatfoto

Langt ned til de andre lande

Det er ikke marginaler, der adskiller Danmark fra andre lande på listen. Den danske kødproduktion i forhold til indbyggertal er mere end en tredjedel større end det næste EU-land på listen, Irland, og næsten 80 procent større end det tredje, Holland.

»Tallene viser, at Danmark om nogen har plads til at reducere i kødindustrien for at omlægge til noget mere bæredygtigt, og heldigvis viser beregninger fra de økonomiske vismænd, at produktionen ikke bare flytter til udlandet. Faktisk er det en meget lille del af kødproduktionen, der flytter til udlandet, hvis vi omlægger i en mere bæredygtig retning herhjemme, så gevinsterne ved at omlægge kødindustrien kan virkelig være store, ikke kun for Danmark men også i en global kontekst«, siger Britta Riis.

»Vores politikere bør prioritere omstillingen af landbruget mod en mere bæredygtig produktion, det vil sige mere plantebaseret kost og plads til økologisk husdyrproduktion og dermed også mere plads til naturen og biodiversiteten i Danmark«, mener hun.

»Hele verden skal bevæge sig mod mindre kødforbrug, og her kan Danmark være et foregangsland. Vi står midt i en valgkamp, hvor der tales meget om klima, men klima er ikke det eneste bæredygtighedsparameter, vores fødevareproduktion skal måles ud fra. Dyrevelfærd, miljø, natur og folkesundhed er også vigtige parametre i fremtidens fødevareproduktion«, siger Britta Riis.

FAKTA: DE MEST KØDPRODUCERENDE LANDE

Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til indbyggertal. Beregningerne er baseret på 2020-tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

De 10 mest kødproducerende lande i verden:

LAND KG KØD PR. INDBYGGER 2020
Danmark 325,59
New Zealand 301,57
Irland 240,72
Mongoliet 190,68
Australien 188,11
Holland 181,44
Uruguay 167,34
Spanien 160,49
Belgien 155,82
USA 147,16

FAKTA: De 10 mest kødproducerende lande i EU:

LAND KG KØD PR. INDBYGGER 2020
Danmark 325,59
Irland 240,72
Holland 181,44
Spanien 160,49
Belgien 155,82
Polen 138,,62
Ungarn 104,90
Østrig 96,61
Tyskland 93,36
Portugal 83,08
Burhøns i Sunds (Danæg). Foto: Dyrenes Beskyttelse

FAKTA: DYREVELFÆRDSKRISEN I LANDBRUGET

Dansk landbrug står midt i en regulær dyrevelfærdskrise, som politikerne bør forholde sig til. Problemerne omfatter blandt andet:

 • 85% af alle æglæggende, danske høns brækker brystbenene, formentlig fordi hønsenes kroppe er avlet stadig mindre, mens æggene er blevet stadig større
 • Omkring en halv million danske burhøns lever stadig deres liv i bure på plads svarende til et A4-ark plus et postkort uden at se dagens lys
 • 3 ud af 4 turbokyllinger kan ikke gå normalt, og nogle falder om af organsvigt, fordi deres krop ikke kan følge med den ekstreme vækst
Foto: Anima
 • Køerne skal yde meget mere. I perioden 2002 til 2021 blev antallet af malkekøer reduceret med 7%, mens den årlige mælkeproduktion steg med 25%
 • I 2020 skønnedes kun knap 30% af malkekøerne at komme på græs, hvor de ellers trives bedst. Det tal var 75% i 2003
 • I 2021 blev 40.546 ikke-fravænnede spædekalve ned til 14 dage gamle eksporteret ud af landet på ture af over otte timers varighed, hvor de risikerer sult, tørst og udmattelse. Det er 60% flere end i 2016
 • Omkring 50 millioner fisk opdrættes årligt i danske hav- og dambrug uden tilsyn med fiskenes velfærd
 • Dyreetisk Råd anser hold af mink i små bure som uacceptabelt, da dyrenes velfærd ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Alligevel får industrien lov at starte op igen til årsskiftet
 • Hvert år slagter eller eksporterer danske svinebønder over 30 mio. svin. Det er kun 1,2%, der har adgang til udeareal
 • Ca. hver tredje svinebesætning får indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser i Fødevarestyrelsens årlige kontrol
 • Der dør nu over 29.000 pattegrise om dagen, når de dødfødte tælles med. Det er flere end nogensinde før
Mere end 29.000 døde pattegrise kasseres hver eneste dag. Foto: Søren Wium-Andersen
 • Hvert år kastreres ca. 17,5 mio. pattegrise med skalpel eller tang, og nye tal tyder på, at op mod halvdelen af dem ikke får bedøvelse
 • Til trods for at rutinemæssig halekupering er ulovligt, får over 95% af alle smågrise klippet halen
 • Over 14 mio. smågrise bliver hvert år eksporteret levende til udlandet til fjerne destinationer som Polen, Italien, Rumænien og Kroatien
 • So-dødeligheden er på over 16%, hvilket er rekordhøjt
 • Fire ud af ti søer får mavesår
 • Et slagtesvin på 100 kg har kun krav på et areal på 0,65 kvadratmeter svarende til gulvarealet i en lille brusekabine
 • Knap 1 mio. danske søer tilbringer 20% – men for manges vedkommende op til 40% – af deres voksenliv fastspændt mellem tremmer uden mulighed for at vende sig

Kilde: Dyrenes beskyttelse

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Peter+Madsen

  Og Irland har besluttet at reducere kvægholdet med 20 %fra 5 til 4 mio.

 2. Kunne Dyrenes beskyttelse ikke se på forholdene for de dyr der er på Mols Lab ? Sultende og med flækkede hove som aldrig bliver tilset af en hovsmed , de dyr der er hegnet inde på Mols Lab får ikke tilført føde selv om der ikke er græs på arealet fordi nogle biologer har fået en fiks ide , at der ikke må vinterfodres.
  Hvordan kan DB se igennem fingre med den slags dyreplageri ?

 3. Holger Øster Mortensen

  – mjarh. Hvad så med alle de andre vilde dyr, der går en krank vinterskæbne i møde? Fugle, mus, krybdyr, ræve, rådyrkid etc. Naturen er barsk. En rotte tog for nylig bolig i vores udestue. Skæbnen blev umanerlig barsk for det arme dyr. Diskussionen om dyr generelt er gået helt i selvsving. Og under alle omstændigheder bør vi starte med de produktionsdyr, der hele deres liv må henslæbe et liv på tremmer eller i små aflukker. Se, det er sygt…

Skriv en kommentar