Gade kostede landbruget millioner før han røg ud

Soren_Gade

53 mio. kr. i underskud blev den udløsende faktor for Søren Gades farvel til de danske landmænd.

Et kæmpe underskud og rod i økonomistyringen har været med til at udløse den ledelsesrokade, som medførte, at Søren Gade sidst i september 2014 måtte forlade sin toppost i Landbrug & Fødevarer, L&F. Det skriver Jyllands-Posten 25. september 2014.

Den omdiskuterede fhv. politiker havde opstillet et årsregnskab i balance for den private interesseorganisation, men da regnskabets time kom, måtte han levere et minus på 53 mio. kr.

»Det var først, da vi nærmede os afslutningen af 2013-regnskabsåret, at jeg så tallene, og det gik op for mig, at det her er helt galt. Vi har simpelthen ikke haft et økonomistyringssystem og et setup, som kommer med advarslerne i tide. Det er naturligvis dybt utilfredsstillende, og vi er i fuld gang med at rette op på det,« forklarer L&F’s formand, minkavler Martin Merrild.

Søren Gade havde som administrerende direktør budgetteret med et nul-resultat i 2013, men han kom ud med et minus på 53 mio. kr.

Da det kom frem, at Søren Gade måtte forlade posten som adm. direktør i L&F, roste Martin Merrild den afgående direktør for at have leveret en formidabel indsats på de ydre linjer – som kommunikator i medierne og som en særdeles skarp deltager i det politiske spil omkring erhvervet.

Martin Merrild_snakkersort

Trods det store smil har minkavler Merrild svært ved at skjule sin irritation over det kostbare flop med Gade som direktør.

Martin Merrild tilføjede dog ifølge Jyllands-Posten:
»Det er korrekt, at den store budgetafvigelse er en af de faktorer, der har fået os til at indføre en ny ledelsesstruktur, som giver mere daglig ledelseskraft. Vi skal have styr på økonomien, og vi er ved at indføre nyt økonomistyringssystem og begynder at aflægge regnskab på samme måde som virksomheder af lignende størrelse. Det kræver store ledelsesmæssige ressourcer på de indre linjer, og vi har derfor valgt at udnævne en viceadministrerende direktør,« forklarer Martin Merrild og fortsatte:

“Jeg har været med til at forvalte andres penge i alle mulige store og små sammenhænge, men jeg har aldrig lagt navn til noget, der ligner vores 2013-regnskab. Det har jeg det uendeligt dårligt med«.

Omkring halvdelen af 2013-underskuddet skyldes forsøg på svindel med EU-tilskud i en række projekter under det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, der drives af L&F og med Søren Gade som øverste chef.

Svindlen, der blev opdaget i december 2013, kaldes konsekvent for “fejl” i organisationens omtaler, men medførte dog øjeblikkelig fyring af den daglige leder, Nikolai Nørgaard, mens Søren Gade selv gik fri. Prisen har endvidere været, at store tilskudsbeløb i millionklassen skal tilbagebetales, og sagen er endnu langt fra afsluttet.

Derudover har der været encifrede millionunderskud i en lang række selskaber og aktiviteter under L&F.
Også 2014-budgettet var ved at ryge af sporet for L&F, som i juni måtte gennemføre en sparerunde med et mindre antal fyringer og en række andre tiltag, bl.a. aflyste man den årlige julefrokost.

L&F havde underskud på 14 mio. kr. i 2012 og 26 mio. kr. i 2011. Organisationen omsætter for omkring 1,5 mia. kr. og havde i 2012 en egenkapital på 550 mio. kr. Søren Gade tiltrådte som adm. direktør i L&F i maj 2012.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.