Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til indbyggertal. Foto: Eiliv Aceron/Unsplash

Intet andet sted i verden fylder produktionen af kød så meget som i Danmark, men Danmark skal ikke kødføde hele verden. Tiden er inde til omstilling, mener Dyrenes Beskyttelse

Danmark er gået for langt i sin politiske insisteren på at være et landbrugsland. Nye beregninger, som Dyrenes Beskyttelse har foretaget på baggrund af tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, viser, at Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til vores indbyggertal. Resultatet er bl.a. andet, at Danmark er det mest naturfattige land i EU.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse 26. oktober 2022. Artiklens fakta har fået fornyet aktualitet på grund af forårets presserende forhandlinger om landbrugsindustriens bidrag til klimabevarelsen.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

”I alt for mange år har kødindustrien fået lov at vokse uhæmmet, og det dokumenteres nu af vores beregninger. Intet andet land i verden har så massiv en kødproduktion, som vi har i Danmark. Hertil kommer alle de dyr, der eksporteres levende til udlandet. Over 200 millioner danske svin, kvæg og fjerkræ slagtes eller eksporteres levende til udlandet hvert eneste år. Det er på bekostning af vores natur og miljø, på bekostning af klimaet og ikke mindst på bekostning af dyrene, som presses ud over alle grænser. Listen over dyrevelfærdsproblemer i dansk landbrug er alenlang, og vi ser, at problemerne kun bliver værre, som tiden går. Danmark ligger virkelig langt bagefter andre lande, når det kommer til dyrevelfærd for landbrugsdyr,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Danmark ligger på sidstepladsen i EU, når det gælder beskyttet natur. Kilde: Natura2000-barometer/Danmarks Naturfredningsforening

Danmark er det mest intensivt opdyrkede land i Europa, hvor landbruget lægger beslag på ca. 60 procent af Danmarks samlede areal. Tre fjerdele af det opdyrkede land bruges på at dyrke foder til dyr. Kun 4 procent bruges på at dyrke mad direkte til mennesker som brødkorn, havre, kartofler og gartneriafgrøder. Den fordeling bør være anderledes, mener Dyrenes Beskyttelse.

”Det er på tide at omstille og lave et opgør med den massive kødproduktion. Jeg ved ikke, hvor den fortælling er opstået, at Danmark skal lægge land og dyr til at kødføde udlandet med billigt, masseproduceret kød. Dansk landbrug lægger beslag på enorme arealer til foderproduktion. Man kunne brødføde mange flere mennesker, hvis man brugte større andel af vores arealer på at dyrke menneskeføde i stedet for at dyrke foder til den massive kødindustri. Det ville endda også frigive meget mere land til natur”, siger Britta Riis.

Spildet er enormt i den danske svinekødsindustri, hvor knap 30.000 småsvin dør i døgnet. På et ‘normalt’ år bliver det til 10 mio. døde svin til afhentning på kadaverpladsen. Foto: Niels Andersen

Langt værre end i noget andet land

Det er ikke marginaler, der adskiller Danmark fra andre lande på listen. Den danske kødproduktion i forhold til indbyggertal er mere end en tredjedel større end det næste EU-land på listen, Irland, og næsten 80 procent større end det tredje, Holland.

”Tallene viser, at Danmark om nogen har plads til at reducere i kødindustrien for at omlægge til noget mere bæredygtigt, og heldigvis viser beregninger fra de økonomiske vismænd, at produktionen ikke bare flytter til udlandet. Faktisk er det en meget lille del af kødproduktionen, der flytter til udlandet, hvis vi omlægger i en mere bæredygtig retning herhjemme, så gevinsterne ved at omlægge kødindustrien kan virkelig være store, ikke kun for Danmark men også i en global kontekst,” siger Britta Riis, og fortsætter:

”Vores politikere bør prioritere omstillingen af landbruget mod en mere bæredygtig produktion, det vil sige mere plantebaseret kost og plads til økologisk husdyrproduktion og dermed også mere plads til naturen og biodiversiteten i Danmark. Hele verden skal bevæge sig mod mindre kødforbrug, og her kan Danmark være et foregangsland. Vi står midt i en valgkamp, hvor der tales meget om klima, men klima er ikke det eneste bæredygtighedsparameter, vores fødevareproduktion skal måles ud fra. Dyrevelfærd, miljø, natur og folkesundhed er også vigtige parametre i fremtidens fødevareproduktion,” siger Britta Riis.

Opslag fra forslag til omlægning af dansk landbrug ‘Fra foder til føde II’ af Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Vegetarforening, Klimabevægelsen og Greenpeace

FAKTABOKS: DYREVELFÆRDSKRISEN I LANDBRUGET

Dansk landbrug står midt i en regulær dyrevelfærdskrise, som politikerne bør forholde sig til. Problemerne omfatter blandt andet:

 • 85% af alle æglæggende, danske høns brækker brystbenene, formentlig fordi hønsenes kroppe er avlet stadig mindre, mens æggene er blevet stadig større

  Det hedengangne supermarked Irma gik forrest i kampen for ansvarlige forhold for æglæggende høner.
 • Omkring en halv million danske burhøns lever stadig deres liv i bure på plads svarende til et A4-ark plus et postkort uden at se dagens lys
 • 3 ud af 4 turbokyllinger kan ikke gå normalt, og nogle falder om af organsvigt, fordi deres krop ikke kan følge med den ekstreme vækst
 • Køerne skal yde meget mere. I perioden 2002 til 2021 blev antallet af malkekøer reduceret med 7%, mens den årlige mælkeproduktion steg med 25%
 • I 2020 skønnedes kun knap 30% af malkekøerne at komme på græs, hvor de ellers trives bedst. Det tal var 75% i 2003
 • I 2021 blev 40.546 ikke-fravænnede spædekalve ned til 14 dage gamle eksporteret ud af landet på ture af over otte timers varighed, hvor de risikerer sult, tørst og udmattelse. Det er 60% flere end i 2016
 • Omkring 50 millioner fisk opdrættes årligt i danske hav- og dambrug uden tilsyn med fiskenes velfærd
 • Dyreetisk Råd anser hold af mink i små bure som uacceptabelt, da dyrenes velfærd ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Alligevel får industrien lov at starte op igen til årsskiftet
 • Hvert år slagter eller eksporterer danske svinebønder over 30 mio. svin. Det er kun 1,2%, der har adgang til udeareal  
 • Ca. hver tredje svinebesætning får indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser i Fødevarestyrelsens årlige kontrol
 • Der dør nu over 29.000 pattegrise om dagen, når de dødfødte tælles med. Det er flere end nogensinde før
 • Hvert år kastreres ca. 17,5 mio. pattegrise med skalpel eller tang, og nye tal tyder på, at op mod halvdelen af dem ikke får bedøvelse
 • Til trods for at rutinemæssig halekupering er ulovligt, får over 95% af alle smågrise klippet halen
 • Over 14 mio. smågrise bliver hvert år eksporteret levende til udlandet til fjerne destinationer som Polen, Italien, Rumænien og Kroatien
 • So-dødeligheden er på over 16 %, hvilket er rekordhøjt
 • Fire ud af ti søer får mavesår
 • Et slagtesvin på 100 kg har kun krav på et areal på 0,65 kvadratmeter svarende til gulvarealet i en lille brusekabine
 • Knap 1 mio. danske søer tilbringer 20% – men for manges vedkommende op til 40% – af deres voksenliv fastspændt mellem tremmer uden mulighed for at vende sig
Svinene dominerer den danske kødindustri, men alligevel behandles de ofte ganske svinsk. Foto: Compassion-in-World-Farming

FAKTABOKS: DE MEST KØDPRODUCERENDE LANDE

Danmark er det land i verden, der producerer mest kød i forhold til indbyggertal. Beregningerne er baseret på 2020-tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Danmark er det land i EU, der producerer mest kød i forhold til indbyggertal. Beregningerne er baseret på 2020-tal fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Bannerbillede: Kødreklame på gavlen af supermarked i Præstø 2023. Privatfoto

Visited 11 times, 10 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jørn From

  Hvorfor skal danske skatteydere betale for at kineserne kan få dansk svinekød?

 2. Nora Tams

  Vi har ikke lyst til tremmekalve, tvangsfodrede høns, mishandlede grise, ej heller sprøjtede grøntsager. og frugt. Vi vil have ordentlig mad. Det er vigtigt for det psykiske og det fysiske miljø, for mennesket og den natur som vi er rundet af og ligner helt ned på det molekylære niveau

 3. I en drømmeverden, hvor penge ikke eksisterede, byttede vi os til det vi skulle bruge.
  Desværre er penge målestokken for succes, ikke lykke, empati og en ordentlig moral 🥺

 4. Søren Rønhede

  Op til valget udtalte statsministeren til naturfredningsforeningen, at landbruget fyldte for meget. Mette Frederiksen går gerne grøn til valg for at kunne føre sort politik resten af tiden.

 5. Her i Danmark snyder landbruget og kødindustrien os forbrugere, svinekødet kommer fra svin som er produceret på fabrikker, der er det længste som man kan komme væk fra naturlige opvækstforhold, svinene fodres med soyaprotein og foderpiller lavet af industrifisk, som slet ikke giver svinekødet den smag og konsistens, som det vi få, hvis svinene gik på friland, og fik et foder, som er tilpasset det som de ville spise, hvis de selv kunne vælge.

  Og hovedparten af det oksekød, som sælges i supermarkeder og hos de lokale slagtere, er gamle udtjente malkekøer, der har gået hele deres liv inde i en stald, hvor de aldrig har set en græsmark, og de er slet ikke er produceret med henblik på, at få den mest optimale kødkvalitet.

 6. Ester Rasmussen

  Gid protester mod svinefabrikker, kalkun og kyllingefarme og al kunstig avl af levende dyr ville hjælpe. så al mishandling af dyr hørte op.
  Desværre får produktion og pengebegær nok første prioritet .

Skriv en kommentar