Modtageren af Botanikprisen Jens Chr. Schou er uden sammenligning den mest kyndige nulevende botaniker. Altid på vej ud i felten og altid parat til at yde en hjælpende hånd til søgende sjæle. Vi siger også tillykke herfra!

For en fremragende indsats for bevarelse af den danske flora uddeles Botanikprisen i sit første år til forfatter og tegner Jens Chr. Schou og til plejegruppen i Allindelille Fredskov. Den nystiftede pris på 2 x 10.000 kroner blev overrakt ved  Dansk Botanisk Forenings årsmøde 31. marts.

Flueblomst vokser stadig et eneste sted i Danmark takket være den anonyme plejegruppe fra Allindelille Skov. Tillykke også til jer – hvem I så end er…

Med sine mange bøger om danske arter blandt græsser, halvgræsser, siv, skærmplanter og senest storværket ”Danmarks Vandplanter” har tidligere skolelærer Jens Chr. Schou, Hobro ydet en kæmpeindsats til, at danske plantearter kan identificeres korrekt, og deres udbredelse og biologi bliver kendt. Bøgerne er af allerhøjeste faglige kvalitet, og det er en æstetisk nydelse at se de præcise tegninger og de smukke fotos af planterne. Jens Chr. Schou skaber grundlaget for, at amatører og professionelle botanikere kan glæde sig over Danmarks mange planter og studere dem nærmere.

Plejegruppen, der består af en gruppe frivillige naturinteresserede, har ved leslåning sikret overlevelsen af Flueblomst på sit eneste voksested i Danmark i Allindelille Fredskov nord for Ringsted. Flueblomsten er speciel, idet dens blomst ligner og dufter som en ”hunflue”, så hannerne parrer sig med blomsten og dermed bestøver den. Ved at fjerne høje, skyggende græsser har plejegruppen sikret fremgang af Flueblomst fra nogle enkelte individer til en livskraftig bestand.

Plejegruppens indsats er også vigtig for overlevelse af tre andre sjældne orkidéer i skoven nemlig Rød Skovlilje, Skov-Sværdlilje og Knælæbe. Knælæbe er en farveløs orkidé, som langt det meste af tiden snylter på en svamp under jorden med videre forbindelse til skovtræer. Arten blomstrer sjældent, men er i nyere tid kun fundet i Allindelille. Sikring af gode forhold i skoven er derfor helt afgørende for mangfoldigheden af den danske flora.

Jens Chr. Schou på feltarbejde. Foto Per Toudal Poulsen.

Flueblomst blomstrer atter i Allindelille Fredskov. Foto Jens Chr. Schou.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: Evigt ejes kun det tabte | Gylle.dk