So i boksen
Her er der 11 smågrise, der kæmper om soens patter.

Hvert år i november mødes kødproducenter fra hele Europa i den tyske by Hannover til årets fagmesse ”EuroTier”. Her præsenteres nyheder og forskningsresultater af interesse for producenterne og deres leverandører, og på 2014-messen blev et af de mere populære indslag leveret af en dansk svineproducent.

Omkring 100 personer havde på forhånd tilmeldt sig den danske virksomhed Hamlet Proteins seminar ”Feed your brain”, som havde den danske svineproducent Claes Erlang blandt indlægsholderne.

Claes Erlangs præstationer i en svinestald har fået stor opmærksomhed i Danmark, og interessen for at høre om baggrunden for den danske svineproducents produktionstal, der har rundet 40 fravænnede grise pr. årsso og placerer ham blandt verdens mest effektive producenter målt på produktionstal, var også stor blandt de udenlandske producenter.

»Flere end 100 har tilmeldt sig vores seminar, hvor Claes Erlang og Sønke Møller fra VSP er blandt indlægsholderene. Af de tilmeldte er der ikke ret mange fra Danmark, og det store antal er kommet helt bag på os. Det er helt vildt,« sagde Anders Hagemann fra Hamlet Protein til landbrugsavisen.dk.

Den store interesse for den danske ”verdensrekordholder” viser, at branchen fortsat arbejder målrettet og intenst på at presse endnu flere grise ud af det enkelte produktionsdyr trods den megen tale om ”dyrevelfærd” blandt svineproducenter.

Claes Erlangs verdensrekord skal ses på baggrund af de begrænsninger, svinets naturlige biologi normalt sætter for rekordjagten. En so tilbringer 21-28 dage i løbeafdelingen for at blive insemineret, hvorefter den går drægtig i 116 døgn. Smågrisene kan tidligst fravænnes efter 21 dage, hvorefter soen atter er klar til en ny produktionscyklus. I bedste fald kan et sådant forløb altså gennemføres på 158 dage, hvilket betyder, at en so gennemfører 2,3 drægtighedsforløb på 365 dage.

døde mødre
De selvdøde eller aflivede søer hentes af destruktionsanstalten DAKA, der også fører statistikken over dødeligheden.

Skal der produceres 40 smågrise på årsbasis, skal soen altså levere 17,4 grise i hvert kuld – eller rettere sagt – der skal overleve 17,4 smågrise fra hver drægtighedsperiode. Hvor stor den ”naturlige” kuldstørrelse er, fortaber sig i dag i fortiden, men fra naturens side er soen forsynet med 12-14 patter, hvoraf 1-2 ofte ikke producerer mælk. Da smågrise ikke deles om patterne, men erobrer og forsvarer hver sin, betyder det, at fra hvert kuld i Claes Erlands højproduktive stald skal der overføres smågrise til såkaldte ”ammesøer”.

Bagsiden af denne produktionsstrategi er bl.a. en meget høj dødelighed blandt søerne. I 2013 var dødeligheden blandt årssøerne på 12,8 procent. Officielt arbejdes der på at nedbringe dødeligheden, men produktionspresset trækker selv sagt i den modsatte retning. Den normale levealder for en produktionsso er kun tre år, før den slagtes, men 12,8 procent dør altså inden.

Visited 7 times, 1 visit(s) today