Christfort_valgplakatEn miljøbøde på 22.000 kr. er på vej fra politiet til Vordingborg Kommunes formand for Teknik- og Miljøudvalget, den konservative gårdejer Thomas Christfort. Det skriver Sjællandske, 14. oktober 2015.

Efter politiets vurdering er gårdejer Christfort ansvarlig for ulovlig dumpning af mere end 1000 kilo kornaffald i Stege Bugt. Affaldet er simpelthen blevet kørt fra strandkanten og ud i vandet, hvorefter det er blevet dumpet.

Det er endnu ikke afklaret, om miljøbøden også får konsekvenser for Christforts fortsatte virke i lokalpolitik.

Sagen har tidligere været omtalt her.

Comments are closed.