En yderst tilfreds kontorchef Kristian Hundebøll glæder sig over millionerne, der ruller ind til de 27.000 andelshavere i DLG. Pressefoto

Påstanden om at dansk landbrug må lukke og slukke, hvis erhvervet skal bidrage med en økonomisk afgift til at imødegå klimaændringerne, er uden hold i virkeligheden. Det landmandsejede grovvareselskab DLG øgede atter indtjeningen i 1. halvår, og med et driftsresultat der rundede 1,1 mia. kr., fortsatte DLG-koncernen de seneste års indtjeningsvækst i de første seks måneder af 2023. Det er en fremgang på 7 procent i forhold til rekordhalvåret i 2022, og koncernchef Kristian Hundebøll betegner halvårsregnskabet som meget tilfredsstillende.

Det fremgår af en pressemeddelelse 15. august 2023 fra DLG Group.

Der er masser af millioner til de danske landmænd igen i år. Oversigt fra pressemeddelelsen

Regnskabet for første halvår 2023 viser desuden, at DLG-koncernen realiserede et resultat før skat (EBT) på 374 mio. kr. mod 367 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen blev på 34,7 mia. kr. mod 37,2 mia. kr. i 2022, en tilbagegang der skal ses i lyset af et markant fald i det generelle prisniveau på korn, råvarer og energi i forhold til 2022.

”Regnskabet for første halvår er særdeles tilfredsstillende. Jeg er glad for at konstatere, vi fortsætter kursen med en pæn indtjeningsvækst under fortsat svære markedsvilkår. Hertil kommer at de faste omkostninger har været stigende med baggrund i inflationen, samtidig med at renteudgifterne er øget markant,” siger DLG’s koncernchef, Kristian Hundebøll, og fortsætter:

”På den baggrund noterer jeg mig derfor med stor tilfredshed, at det er et regnskab, der ligeledes viser, at vi har formået at konsolidere os yderligere ift. sidste år. De finansielle nøgletal er forbedret, og vores egenkapital runder for første gang 8 mia. kr.”

Godt halvår inden for Food og Energy, mens svinene svigter

Forretningsområdet Food kommer ud af første halvår med et driftsresultat (EBITDA) på 551 mio. kr. mod 506 mio. kr. sidste år. Fremgangen er primært drevet af gode resultater fra de landbrugs- og fødevarerelaterede forretninger i Danmark og Sverige.

Svinene svigter også de danske landmænd, der følger med den udprægede nedtur overalt i EU. Foto: DB

Indenfor husdyrernæring bærer salget af grisefoder i både Danmark og Tyskland fortsat præg af et faldende totalmarked, som har resulteret i et fortsat mindre salg af grisefoder og råvarer relateret hertil.

”Tendensen, vi lige nu ser i grisesektoren, forventes ikke at ændre sig markant i andet halvår. Til gengæld ser vi flot performance i andre dele af vores landbrugsforretning, hvor særligt kornområdet samt æg- og fjerkræaktiviteterne leverer gode resultater,” siger Kristian Hundebøll.

Forretningsområdet Energy fortsætter den flotte indtjeningsvækst, der primært er relateret til den tyske forretning, Team Energie.  Den samlede energiforretning har leveret et EBITDA på 424 mio. kr. mod 341 mio. kr. i første halvår i 2022.

Høsten skæpper godt i kassen igen i år hos grovvaregiganten DLG. Foto: Michael Gabler/Wikipedia

”Vi udbygger fortsat markedspositionen i vores store tyske energiforretning, og vores gradvise ekspansion i den vestlige del af Tyskland har især været medvirkende årsag hertil,” siger Kristian Hundebøll.

I maj gennemførte DLG-koncernen en strategisk vigtig investering på det danske marked og blev medejer af BioCirc Group, som har store ambitioner indenfor biogas og cirkulære energiklynger på land.

”Det er en investering, der binder landbrug og energiproduktion tæt sammen, og som ikke blot understøtter vores danske forretning og giver kunderne nye muligheder, men også er med til at fremtidssikre landbruget. Det er helt i tråd med vores strategi, hvor vi vil investere i bæredygtige løsninger,” siger Kristian Hundebøll.

Aktiviteterne i den tyske byggesektor har været faldende i årets første seks måneder, og det ses på salget af byggematerialer i Tyskland. Efterspørgslen har været faldende og afstedkommet et mindre salg og lavere indtjeningsmarginer. Forretningsområdet Housing landede et EBITDA på 162 mio. kr. mod 219 mio. kr. sidste år.

”De seneste år har vores tyske byggematerialeforretning leveret flotte vækstrater, men lige nu ser vi en afmatning i markedet som bl.a. er forårsaget af den geopolitiske uro, som påvirker de finansielle markeder og renteniveauet. Der er dog fortsat et stort bygge- og renoveringsbehov i Tyskland, ” siger Kristian Hundebøll.

Forventninger til helåret

 ”Vi forventer, at de tendenser, vi har set i første halvår, i nogen grad vil fortsætte i andet halvår. Den geopolitiske situation og verdensøkonomien kan spille ind på, hvordan markederne udvikler sig. Årets høst er for alvor ved at komme i gang, og de foreløbige udbytter er lidt under middel,” siger Kristian Hundebøll.

Millionerne fosser ind på kontoen hos de danske landmænd, takket være EU-støtten og guldfuglen DLG. Kampagnefoto

Under de nuværende forudsætninger er forventningen, at årets resultat vil være på niveau med 2021, hvor omsætningen blev noteret til 59 mia. kr., hvilket svarer til en toplinjevækst på otte mia. kr. Det var en stigning på 15 procent i forhold til året før. Driftsresultatet (EBITDA) steg til 2,3 mia. kr. og resultatet før skat rundede for første gang 900 mio. kr. Koncernresultatet efter skat landede på 733 mio. kr., hvilket svarede til en indtjeningsvækst på 22 procent i forhold til rekordresultatet i 2020.

Sådan ser DLG sig selv

DLG-koncernen er et andelsselskab ejet af 27.000 danske landmænd. Selvom vores rødder er danske, har vi et globalt udsyn. Fra at vi tidligere udelukkende opererede i Danmark er DLG-koncernen vokset markant gennem de seneste 20 år og er nu en af de førende europæiske virksomheder inden for fødevarer, energi og byggematerialer med kontorer i 18 lande. I 2022 havde DLG-koncernen en omsætning på 80 mia. kr., hvilket gør os til en af Danmarks største virksomheder målt på omsætning. Cirka 65 % af vores omsætning genereres i Tyskland, som er vores største marked.

Bannerbillede: Høsten skæpper godt i pengekassen hos de 27.000 andelshavere i DLG. Foto: Peter Kleinau/Unsplash

Kommentarer

  1. Fint nok hvis de genererer indkomsten selv, men med støtte kroner fra Staten og EU – så betaler vi jo bare som altid da politikerne er i lommerne pålandbrugs lobbyisterne ….

  2. Der er kun en ting at sige, fjern landbrugsstøtten og alle subsidierne til landbruget, og lad os så se, hvor mange bønder, der kan drive en fornuftig og rentabel forretning.

Skriv en kommentar