»Især i Nordeuropa er der sket et skred med et fald i forbruget på helt op til 10 pct. i flere lande,« fortæller Danish Crowns adm. direktør Jais Valeur til Finans. Pressefoto: Danish Crown

Forbruget af svinekød styrtdykker i Nordeuropa, og eksporten til de fjerne markeder i Asien svigter. Det rammer Danish Crowns indtjening og konkurrenceevne som en boltpistol

Et uvejr er brudt løs over de danske slagterier, som har mistet en stor del af eksporten til fjernmarkederne, mens forbruget af svinekød styrtdykker på de nære markeder i Europa. Det skriver Finans 23. januar 2023.

Faldet i forbruget på nærmarkederne rammer slagterierne på et uhyre kritisk tidspunkt, hvor også eksporten til fjernmarkederne i Asien ligger underdrejet. Disse to faktorer har slået bunden ud af indtjeningen hos det toneangivende danske slagteriselskab, Danish Crown, som er ejet af de danske svineproducenter.

»Situationen er alvorlig for vores ejere. Deres produktionsomkostninger er markant højere end salgsprisen på deres grise,« erkender Jais Valeur overfor Finans.

Antallet af slagtninger rasler ned i alle de store svinenationer.

For den gennemsnitlige landmand er produktionsomkostningerne pr. kilo svinekød nu omkring 2,8 kr. højere end Danish Crowns svinekødsafregning. Dermed nærmer tabet pr. gris sig 250 kr.

Ifølge Jais Valeur er det et sammentræf af uheldige omstændigheder, der får Danish Crowns indtjening og konkurrenceevne til at falde så voldsomt lige nu.

Samtidig med at europæerne spiser mindre og mindre svinekød, så er eksporten til især Kina faldet sammen.

»Eksporten af kød til fjerne markeder i blandt andet Asien betyder relativt meget for os. Vi skal helst have en 50/50 fordeling mellem eksport af frosne varer ud af Europa og salg af fersk kød på nærmarkederne i Europa. For et par år siden, da vores eksport til Kina toppede, trak de fjerne markeder omkring 60 pct. af salget, hvilket gjorde, at vores indtjening og konkurrenceevne stod ekstra skarpt. Nu er vi i en situation, hvor balancen tipper den modsatte vej, fordi salget til blandt andet Kina, Japan og Sydøstasien går trægt. Det skaber udfordringer,« forklarer Jais Valeur.

»Det samlede fald i eksporten af svinekød ud af EU er så stort, at det udligner det historisk store fald, der har været i produktionen af grise i Europa. Normalt vil det udløse en voldsom priskorrektion, hvis produktionen stiger eller falder blot 1-2 pct. Det seneste år er produktionen faldet 5 pct., og hvad sker der? Ingenting! Det skyldes, at eksporten er faldet, og vi nu tilmed ser et stort fald i forbruget,« siger Jais Valeur.

Svinets tid rinder ud…

»Jeg venter, at 2023 bliver et år, hvor det bliver ok for landmændene at producere grise. Når produktionen er faldet, så den stemmer med forbruget og den lave eksport, så vil priserne meget hurtigt korrigere op til et niveau, hvor landmændene kan leve af det. Vi håber, at der hen over foråret igen kommer balance i økonomien ved at producere grise.Til gengæld venter jeg, at vores konkurrenceevne fortsat vil være udfordret,« siger Jais Valeur til Finans.

Med andre ord: Den ventede korrektion i markederne vil løfte Danish Crowns indtjening og svinekødsafregning, men ikke så meget, at selskabet kan matche sine konkurrenter i lande som Tyskland og Spanien.

Det skyldes især en fortsat relativt svag eksport ud til fjernmarkederne i Asien. Disse normalt lukrative markeder betyder relativt mere for Danish Crown end for de fleste af selskabets konkurrenter.

Han indikerer, at det muligvis bliver værre, før det bliver bedre:

»Vi er endnu ikke et sted, hvor vi med sikkerhed kan sige, at vi har nået bunden af markedet,« advarer Danish Crowns adm. direktør.

Prognoserne for, hvor meget produktionen af slagtesvin vil falde de kommende kvartaler, bygger på de såkaldte svinetællinger, som Danmarks Statistik gennemfører via stikprøver. Disse opgørelser viser allerede nu store fald i bestanden af drægtige søer, smågrise og slagtesvin på danske landbrugsbedrifter.

I oktober var den samlede bestand af grise i Danmark knap 10 pct. lavere end et år forinden, hvilket svarer til et fald på 1,3 mio. dyr. Bestanden af grise er dermed faldet til det laveste niveau i 22 år.

Det går den rette vej!

Kommentarer

 1. uffe hellum

  Jeg køber svinekød som aldrig før. Både serrano og prosciutto. Ingen af delene kommer fra bur-svin i kødfabrikker.

  Det er svært at have ondt af en discount-industri, der ofrer miljø og dyrevelfærd og arbejdsforhold, for at producere det billigst tænkelige produkt.

  Jeg håber da, at Danmark kan skille sig af med kødfabrikkerne og i stedet starte en landbrugsproduktion af fritgående dyr. Stalddørsprisen skal sikkert være 10-20 gange højere end prisen ved fabriksporten, og det er sikkert akkurat lige så usundt at spise, men langt mere velsmagende.

  Sammenlign glæden ved at æde jaka-bov (maskinudbenet “kød”) til 200kr for 2,5kg, eller at smage lidt serrano (vindtørret skinke af fritgående svin, der lever mest af agern) til 200kr for 300g.

 2. Pingback: Danish Crown indrømmer katastrofal fejlsatsning på mængde i stedet for kvalitet | Gylle.dk

 3. Pingback: De 27.000 danske landmænd skovler millioner ind | Gylle.dk

Skriv en kommentar