Koralrev er hjemsted for omkring 25 til 30 procent af alt vandlevende liv. Foto: Biorock Indonesia/Unsplash

Ud af 5610 identificerede arter af koraller er anslået 232 truet af udryddelse ifølge IUCNs rødliste. Selvom dette tal kan virke lavt ved første øjekast, er vigtigheden af ​​sunde koralrev for det marine økosystem svært at undervurdere.

Det skriver Florian Zandt, den 31. maj 2022 for statista.com

Revene dækker kun 0,1 procent af planeten, men de er hjemsted for omkring 25 til 30 procent af alt vandlevende liv. Dette forhold fremhæver behovet for yderligere bevaringsbestræbelser for at minimere den menneskelige indvirkning på disse økosystemer. Som vores diagram baseret på data fra Allen Coral Atlas viser, virker 0,1 procent ikke så lidt, når det sættes i perspektiv.

Den omfattende database, der blev afsluttet i september 2021, som ifølge dens skabere kortlægger alle lavvandede koralrev i verden, viser, at området dækket af disse typer rev udgør omkring 97.700 kvadratkilometer. Dette er faktisk større end United Kingdoms landareal på 93.410 kvadratkilometer ifølge Worldometers, og kun lidt mindre end størrelsen på New Zealand eller Vestsahara. Hvis koralrev under 50 fod blev medtaget, ville de have givet dette tal et betydeligt løft, men manglen på kortlægningsdata gør det ikke muligt med pålidelige og præcise sammenligninger.

Ifølge Our World in Data har koralrev tidligere været udsat for øget stress fra naturlige kilder, men menneskelig indflydelse har forværret nogle af disse problemer. De tre vigtigste menneskeskabte trusler, som revene i øjeblikket står over for, er drivhusgasemissioner, der fører til havforsuring og varmere vand, fiskeri og skibsfart samt forurening gennem afstrømning af spildevand, sedimentation og invasive arter.

Bannerfoto: Hiroko Yoshii/Unsplash.

One Comment

  1. Ian Heilmann

    Det er vel snarere svært at OVERVURDERE vigtigheden af sunde koralrev…..?

Skriv en kommentar