Hjarnø Havbrug losser muslinger på havnen i Snaptun. Foto: Holger Øster Mortensen

Det er fuldstændig udokumenteret, at edderfugle fjerner kvælstof ved Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord, når de æder muslinger. Det fastslog professor ved DTU Aqua, Karin Timmermann, som vidne i retssagen mod Hjarnø Havbrug. Det har ellers været påstanden fra forsvarsadvokaterne, Thomas Andreas Mikkelsen og Søren Koll Espersen, for havbrugsejer Anders Pedersen.

Havbrugsejeren afkræves 191 mill. kr. i ulovlig fortjeneste

Dermed smuldrer forsvaret for Hjarnø Havbrug, skriver websitet ”Kaninen Katrine fra Endelave”. Den har i en årrække kritisk fulgt Hjarnø Havbrug.

Anklagemyndigheden kræver konfiskation af en ulovlig fortjeneste på 191 mill. kr., og at havbrugsejeren dømmes til i en periode ikke at måtte drive havbrug.

Blandt lokalpolitikere på Horsens-egnen er der stadig en vis opbakning til havbrugene, fordi de skaber nogle få sæsonbetonede arbejdspladser. Foto: Holger Øster Mortensen

Indgivet næsten 30 falske indberetninger

Havbrugsejer Anders Pedersen har i en årrække indgivet næsten 30 falske indberetninger til myndighederne om sin produktion af fisk med deraf udledte kvælstof- og fosformængder. Det har han gjort, fordi han mener, at muslinger i smartfarms og edderfugle har fjernet de ulovlige udledninger.

Ingen opbakning til forsvarets forklaring

Men, der var ingen opbakning til forsvarets forklaring i retten i Horsens. Vidne efter vidne fortalte om stort set tomme smartfarms og muslinger, der ikke har fjernet kvælstof. Hvis muslingerne skulle have haft en betydning, skulle de være bragt på land. I stedet er de måske døde på bunden,  og så har de ingen effekt, sagde professor Karin Timmermann fra DTU Aqua, skriver websitet ”Kaninen Katrine fra Endelave” og fortsætter:

Derimod var en tidligere miljømedarbejder ved Hedensted Kommune noget mere positiv, når det gælder muslingernes evne til at fjerne kvælstof. I over 10 år skulle hun føre miljøtilsyn med Hjarnø Havbrug. I retten kom det frem, at hun i 2018 stort set frikendte havbrugsejeren for at have udledt mere kvælstof end tilladt.

Muslingerne har fjernet forurening, mente kommunen

I sit notat fra 2018 skriver miljømedarbejderen:

”Det er nærliggende at antage, at muslinger svarende til de høstede mængder fra opdrætsanlæggene er opfisket fuldtud og derfor kan betragtes som fjernet i relation til at kunne indgå som kompenserende virkemiddel”.

Notatet blev skrevet, efter Sydøstjyllands Politi var gået ind i sagen, men blev dog senere ændret.

Havbrugsejeren har ikke haft lov til at trylle kvælstof væk

Websitet ”Kaninen Katrine fra Endelave” skriver videre, at den tidligere miljømedarbejder i Hedensted Kommune i retten måtte erkende, at havbrugsejeren ikke har haft lovhjemmel til at trylle kvælstof væk og lov til at forfalske tallene i de årlige egenindberetninger til kommunen.

Retssagen fortsætter i denne uge.

Visited 5 times, 3 visit(s) today

Skriv en kommentar