Der er millioner af kroner på spil for Hjarnø Havbrug. Foto: Piqsels

Siden straffesagen mod ejeren af Hjarnø Havbrug startede for mere end to år siden, har der altid været en eller anden overraskelse ved retsmøderne. Mandag den 6. november, da sagen blev genoptaget i Retten i Horsens efter et års pause, var overraskelsen, at havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen mødte op i retten. Han gik dog igen et par timer senere

Bilagene er væk

Inden da ved starten af retsmødet protesterede han. Det skete, da anklageren, Pernille Moesborg, sagde, at hun nu ville starte dokumentationen for fra – oplæsning – af en række bilag i sagen, som støttede anklagemyndighedens påstande.

– Du kan dokumentere de bilag, du vil. Men de bilag jeg gerne vil have dokumenteret, de er væk, sagde Anders Østergaard Pedersen.

– Det har vi noteret, sagde dommer Kresten Trolle.

Retssagen mod Hjarnø Havbrug udsat: – 4 reolmeter ringbind blev væk hos politiet

Det ømme punkt: De 77 forsvundne ringbind

Her berørte havbrugsejeren et af de helt ømme punkter i sagen. Nemlig, at 77 ringbind med bilag, som politiet konfiskerede i sin tid på Hjarnø Havbrug, forsvandt fra det kritiserede Sydøstjyllands Politi’s varetægt. Hvordan det kunne ske, har politiet aldrig kunnet forklare. Derfor krævede havbrugsejerens advokat sagen droppet. Det blev afvist i både Horsens Ret og i Vestre Landsret. Det trak sagen i langdrag.

Er havbrugsejeren modtagelig for fængselsstraf?

Det gjorde det også, da Anders Østergaard Pedersen blev erklæret syg og skulle til læge samme dag, som et retsmøde skulle starte for over et år siden. Det var den 4. oktober sidste år. Han er siden blevet mentalundersøgt for at få afklaret, om han er modtagelig for almindelig straf, altså fængsel.

Slutter den 7. december

Resultatet af denne undersøgelse blev der ikke sagt noget om i retten mandag den 6. november. Men dokumentationen af anklagerens bilag fortsatte, mens Anders Østergaard Pedersen forlod retten. Og bl.a. dokumentationen fortsætter på de næste retsmøder den 7., 9. og den 21.november. Hvis tidsplanen holder, slutter sagen den 7. december. Om dommen afsiges denne dag, det ved vi ikke. Det hele startede i 2015 med den første politianmeldelse.

Konfiskation af 191 mill. kr.

Anklagemyndigheden kræver Anders Østergaard Pedersen idømt fængsel og konfiskation af 191 mill. kr., som han menes at have tjent ulovligt med opdræt af  langt flere fisk end tilladt og dermed langt større forurening end forudsat. På det første retsmøde i sin tid indrømmede han at have indsendt 31 falske indberetninger til miljømyndighederne.

Bannerbillede: Hjarnø Havbrug losser muslinger. Foto: HØM

Visited 11 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Jan Stampe Nielsen

    Det akademiske juristeri fortsætter ufortrødent – det synes det akademiske juristeri at have lagt et godt grundlag for.

  2. Bla bla bla bla bla – og alle anklager frafaldes, eller manden erklæres uden hjerne og kan ikke straffes eller hvilke fiksfakserier der nu findes på – vores retssystem er tragikomisk 🥹

Skriv en kommentar