Skærmbillede fra fagbladet Effektivt Landbrug den 9. oktober 2023

Overalt i EU lukker og slukker kødproducenterne deres fabrikker, fordi forbrugerne i stigende grad fravælger kødretter på middagsbordet. Den danske svinebestand er reduceret til samme størrelse som for 23 år siden og går fortsat tilbage.  Alligevel er gårdejer Jacob Jensen, der p.t. er fødevareminister, parat med den store pengepung for at få bygget flere svinekødsfabrikker

Fødevareminister Jacob Jensen. Foto: Landboungdom

Selvom de danske kødproducenter har lugtet lunten og neddrosler produktionen som respons på en stærkt reduceret efterspørgsel overalt i EU, så har fødevareministeren primo oktober givet Landbrugsstyrelsen besked på at forlænge projektperioden for tilsagn om millionstøtte til modernisering af slagtesvin- og kvægstalde. Fødevareminister Jacob Jensen og Landbrug & Fødevarer er parat til at bygge nye stalde i en tid med overproduktion af kød.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen den 4. oktober 2023.

Tilsagn om millionstøtte til modernisering af slagtesvin- og kvægstalde er blevet forlænget til trods for at projektperioden er udløbet. Fødevareministeren imødekommer dermed et ønske fra erhvervet om at forlænge projektperioden med 12 måneder for igangværende projekter under de to tilskudsordninger Modernisering af slagtesvinestalde 2020 og Modernisering af kvægstalde 2020.

En af de mest højrøstede repræsentanter for de støtteafhængige kødproducenter har været svineproducent Erik Larsen, der er formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris: Larsen har gang på gang advokeret for støtte til svinebyggerier for at sikre slagtesvin til de danske slagterier, men det har ikke været resultatet.

Grafik: Danmarks Statistik

Erik Larsen har nu proklameret, at det skyldes udefrakommende begivenheder, at der er projekter, som ikke kan nå at blive gennemført, før projektperioden udløber med udgangen af dette år. Han hævder, at projektforsinkelserne bl.a. skyldes covid-19 og den russiske invasion af Ukraine, som har medført udfordringer med at få leveret materialer til projekterne.

Beslutningen om at forlænge perioden med offentlig støtte til staldbyggeri blev modtaget med begejstring hos Erik Larsen ifølge landbrugsmediet Effektivt Landbrug:

– Det er en stor glæde for os som erhverv, at Landbrugsstyrelsen ser fornuften i, at vi forlænger tilskudsperioden for modernisering af stalde til slagtegrise og kvæg. Vi har stort behov for investeringer i stalde til slagtegrise. Fra 2020 til 2030 skal 40 procent af alle danske stalde til slagtegrise fornyes, hvis vi skal opretholde vores nuværende råvareforsyning til slagterierne. Hertil kommer, at projekterne bidrager til reduceret ammoniakudledning. Derfor er det helt afgørende, at projekter der er i gang, også kommer i mål.

Projektforlængelsen forventes også at bidrage til at øge den nationale hjemtagning af EU-midler, fordi landbrugerne får længere tid til at gennemføre deres projekter, og der derved vil blive brugt flere støttekroner. Ordningerne er en del af det danske Landdistriktsprogram 2014-2020, der er forlænget til 2022, men hvor de nu strækkes til også at omfatte 2024.

Bannerbillede: Støtten til svinefabrikkerne tages fra de landdistriktsmidler, der skulle bruges til at højne livskvaliteten for borgerne ude i landdistrikterne.

Den folkelige modvilje vokser mod de store statsstøttede svinefabrikker:

Demonstration mod stor svinefabrik ved Næstved for at beskytte natur og landsby 

Visited 22 times, 9 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  En skændsel for sit parti, det er hvad han er

 2. ole nielsen bach

  Prøv at læse hans kronik i Berlingske 11.10, med titlen Landbruget er langt bedre end sit rygte.
  Reelt en jobansøgning til L&F, som bliver aktuel når Venstre bliver slagtet ved næste folketingsvalg.

 3. Jan Stampe Nielsen

  Ole Nielsen Bach – helt enig, men først skal Jacob Ellemann til fadet.

Skriv en kommentar