Der ku’ være så dejligt ude på landet…

graesplaneDet behøver ikke være ringere at bo på landet end i byen – eller sagt mere sofistikeret: Land er ikke nødvendigvis underordnet by i det lokale/globale rum. IT og netværkssamfundet giver muligheder for brud og etablering af ny udvikling også i landdistrikterne. Men det kræver at man lokalt vil og kan tage handsken op.

Derfor inviteres der til temadag 28. marts om emnet “Nye perspektiver på lokal udvikling – potentialer og udfordringer for den lokale indsats”. Det foregår i Middelfart, og alle kan deltage gratis.

Denne temadag uddyber det nye rum for udvikling og behovet for viden, kompetencer samt opbygning af lokal strategisk kapacitet. Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem uddannelsen Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning og Netværkscenteret, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Temadagen er en del af et sammenhængende kompetenceforløb for de kommende lokale aktionsgrupper.

Se invitationen med program.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.