Vores kødlyst kan dræbe os, men ikke som du tror

kiera-butler80x95

Kiera Butler.

Globalt anvendes der mere antibiotika end nogensinde før – og der er ingen tegn på, at forbruget vil stoppe. Det skriver reporter Kiera Butler, 24. Marts 2015 i tidsskriftet Mother Jones.

En aktuel analyse offentliggjort 18. februar 2015 i Proceedings of National Academy of Science forudser, at verdens forbrug af antibiotika vil vokse 67 procent frem mod 2030. I samme periode forventer forfatterne, at forbruget vil fordobles i Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

MRSA

Infektioner med de antibiotikaresitente MRSA.bakterier fra svineindustrien er en af omkostningerne ved det stigende kødforbrug.

Årsagen til den dramatiske stigning i forbruget af antibiotika, siger forfatterne til analysen, har helt overvejende at gøre med verdens stigende appetit på kød. Siden 1970’erne har kødproducenterne rutinemæssigt fodret deres husdyr med lave doser af antibiotika for at fremme dyrenes tilvækst. I USA anvendes 80 procent af alle antibiotika allerede til husdyr, og denne praksis er ved at blive normen i store dele af verden.

EU udgør en bemærkelsesværdig undtagelse: her har antibiotiske vækstfremmere været forbudt siden 2006. Udfasning af antibiotiske vækstfremmere i den europæiske husdyrproduktion har reduceret antibiotikaforbruget med over 50 pct. uden væsentlige konsekvenser til følge – hverken for fjerkræ- eller svinebranchen.

MotherJones-globalkort

Dette verdenskort viser det nuværende globale antibiotikaforbrug til husdyr (i milligram pr 10 kvadratkilometer pixels):

Da middelklassen i udviklingslandene vokser, forventes det, at efterspørgslen på kød – og dermed brugen af antibiotika vil vokse for at skaffe store mængder prisbilligt kød.

MotherJonesFigurer

For at få en fornemmelse af, hvor hurtigt vores globale appetit for kød stiger, så tag et kig på Kina. De kinesiske husdyrproducenter indkøber rekordstore mængder af majs og soja til at brødføde et voksende antal dyr til det umættelige kinesiske forbrugermarked.

Sideløbende med at antibiotikaforbruger skyder i vejret, forventer eksperterne, at bakterierne vil udvikle resistens for at modstå dem. Det er skræmmende, da nogle af de samme antibiotika, vi fordrer i husdyr, også er vores bedste forsvar mod infektioner hos mennesker. Og de resistente ”superbakterier kan og vil springe fra dyr til mennesker. En anden aktuel undersøgelse har forudsagt, at antibiotikaresistente infektioner vil dræbe 10 millioner mennesker om året i 2050.

Der er også tegn på, at antibiotika snart kunne ophøre med at virke på den måde, kødproducenter vil have dem til: En nylig analyse har konkluderet, at antibiotika er ikke længere gør grisene større. Effekten som vækstfremmere er gået tabt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.