Sammen med mere end 30 andre europæiske dyrevelfærdsorganisationer klager Dyrenes Beskyttelse over EU-Kommissions manglende handling på dyrevelfærdsområdet

Dyrenes Beskyttelse har indgivet en klage til Den Europæiske Ombudsmand over EU-Kommissionens manglende handling på sit løfte om at forbyde hold af landbrugsdyr i bur for mere end to år siden. Klagen indgives på baggrund af gentagne løfter fra EU-Kommissionen om at imødekomme det europæiske borgerinitiativ “End the Cage Age”, der modtog overvældende støtte fra mere end 1,4 millioner borgere.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse 23.11.2023.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

“Vi er dybt skuffede over EU-Kommissionens manglende handling i forhold til at efterleve løfterne om at forbyde dyrehold i bure,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, og tilføjer:

”Vi har skrevet til EU-Kommissionen for at få klarhed over den fremadrettede proces med End the Cage Age-initiativet, nu hvor kommissionen ikke har fremlagt det nye lovforslag, som europæerne var blevet stillet i udsigt.  Da vi ikke har fået svar, finder vi det nødvendigt at bringe sagen op for EU-ombudsmanden. For der må ikke være tvivl om, at når europæerne tydeligt kræver bedre dyrevelfærd, og kommissionen lover at imødekomme kravet, så skal der også leveres.”

Siden juni 2021 er der intet sket for at skabe dyrevelfærd i EU

Dyrenes Beskyttelse er ikke alene om denne holdning. I alt har flere end 30 europæiske dyrevelfærdsorganisationer har valgt at klage til ombudsmanden over EU-Kommissionens manglende handling.

Klagen går på, at EU-Kommissionen har skabt en klar forventning blandt EU-borgerne om at forbyde hold af landbrugsdyr i bure. Når Kommissionen så hverken fremlægger lovforslaget som lovet eller præsenterer et nyt tidsestimat for det, vurderer de europæiske dyrevelfærdsorganisationer, at det er i modstrid med god forvaltningspraksis.

“Vi opfordrer EU-Kommissionen til at handle i overensstemmelse med sine løfter og fremlægge en klar tidslinje for færdiggørelsen af sit arbejde med at forbyde dyrehold i bure. Det er først og fremmest vigtigt for dyrene, men manglede handling er også med til at underminere befolkningens tillid til hele EU-systemet, og det er urimeligt over for de millioner af borgere, der støttede borgerinitiativet. Det er afgørende at opretholde og beskytte dyrevelfærden og sikre gennemsigtighed i lovgivningsprocessen,” siger Britta Riis.

1,4 MILLIONER VIL HAVE DYRENE UD AF BURENE

EU-borgerforslaget ’End the Cage Age’ blev den 2. oktober 2020 sendt til Europakommissionen med i alt 1.397.113 underskrifter fra EU-borgere.

Europa-Parlamentet drøftede forslaget under plenarmøde d. 10. juni 2021 og vedtog samme dag at udtrykke sin støtte til forslaget.

Den 30. juni 2021 fremlagde Europakommissionen sin plan for, hvordan den inden udgangen af 2023 ville levere på borgerforslagets krav, blandt andet en udfasning af bure og revision af dyrevelfærdsregler.

Denne plan har endnu ikke set dagens lys.

Bannerbillede: Fikseret so med småsvin. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Visited 8 times, 2 visit(s) today

One Comment

 1. Marianne Lindegaard

  Det var på høje tid. Men man tør næsten ikke tro på, at det nytter.
  I mindst 25 år har jeg støttet og kommenteret de forfærdelige forhold, man i Danmark (og andre lande) giver de arme landbrugsdyr – intet er ændret til det bedre – måske tværtimod.
  Dyreværnsloven er et problem, idet den ikke gælder for alle dyr.
  gælder for hobby og kæledyr, men ikke for landbrugets dyr.
  Beskyttelse af et erhverv burde ikke give anledning til mishandling, og jeg ville gerne vide, i hvilken kategori heste hører. Her tænker jeg på den omfattende mishandling, der for nylig er offentliggjort i forbindelse med træning.

Skriv en kommentar