For den danske svineindustri vil det være en katastrofe, hvis den årlige produktion af 32 mio. svin kan være smittet med COVID-19, men hverken myndigheder eller svineindustrien selv tester danske svin for smitten. Foto: Dyrenes Beskyttelse

En ny undersøgelse af forskere fra Canadian Food Inspection Agency, University of Manitoba, Canada og Iowa State University i USA har forsøgt at bestemme følsomheden hos ​​tamsvin for SARS-CoV-2, dvs. COVID-19. De foreløbige resultater viser, at svin er modtagelige for COVID-19 virus. Undersøgelsen er offentliggjort hos bioRxiv 14. september 2020.

Tamsvin er et af ​​de mest udbredte landbrugsdyr i verden, der har potentialet til at påvirke folkesundheden betydeligt. En bedre forståelse af den rolle, husdyr har for SARS-CoV-2-infektion og smitte er afgørende for at mindske risikoen for zoonotisk smitte.

En eksperimentel podning blev udført på 16 indenlandske, lokale Yorkshire-svin. To lokale svin blev brugt som kontroldyr og anbragt i samme rum som de podede svin på dag 10. Fysisk undersøgelse omfattede indsamling og test af blod, prøver med vatpinde fra svælg, tryner og endetarm samt næsevask. Disse prøver blev vurderet for kliniske tegn og patologi, virusspredning i væv, bevis for virusudstødning og serokonversion.

I Tyskland har corona-smitten lukket landets største slagteri i flere omgange, men det har efter alt at dømme ikke været smittede svin, der har spredt virus. Aktuelt er et af de store Tönnies-slagterier netop ramt for anden gang og foreløbig lukket ned for tre uger.

Hvad fandt forskerne?

Holdet påviste, at svin, der gennemgik eksperimentel podning, var modtagelige i lave niveauer for SARS-CoV-2-infektion.

Samlet set kunne der ikke observeres åndedrætsbesvær hos dyrene, og deres temperatur forblev normal gennem hele undersøgelsesperioden. De to lokale svin, der var i kontakt med de smittepåførte svin fra dag 10 og fremefter, viste ingen tegn på virusinfektion på noget tidspunkt under undersøgelsen. Af de 16 dyr, der blev smittet eksperimentelt, udviste fem et vist niveau af immunrespons over for SARS-CoV-2, hvilket repræsenterer ca. 30 % af forsøgsdyrene.

Hvad betyder disse resultater?

De kliniske data, der blev indsamlet ved denne undersøgelse, giver bevis for tilstedeværelsen af ​​levende SARS-CoV-2-virus i svin i mindst 13 dage efter inokulation. Opdagelsen af ​​tilstedeværelsen af ​​antistoffer i orale væsker kan være nyttig for indsatsen med overvågning. Det kan også betyde, at test af spyt fra mennesker kunne tjene som en mindre invasiv diagnostisk metode for at påvise SARS-CoV-2-infektion.

“Disse data fremhæver behovet for yderligere vurderinger af husdyr for bedre at bestemme den potentielle rolle, som husdyr kan spille for udbredelsen af SARS-CoV-2-pandemien”, udtalte forskerne.

Resultaterne af den canadiske undersøgelse understøtter behovet for undersøgelser af den rolle, som husdyr kan spille i vedligeholdelse og spredning af SARS-CoV-2, mener forskerne bag undersøgelsen. Alligevel er de mange millioner danske svin “fredede” af myndighederne. Foto:: Dyrenes Beskyttelse

Resultaterne af denne undersøgelse er i modstrid med tidligere undersøgelsesrapporter, der angav, at svin ikke er modtagelige for infektion med SARS-CoV-2.

I tidligere undersøgelser blev viral RNA ikke påvist på podepinde eller i vævsprøver, og der var ingen serokonversion. Dette kan være på grund af variationerne i viral isolat, infektiøs dosis, dyrenes alder eller opdrætsforhold. Alle disse faktorer kan påvirke studieresultaterne. Det er værd at bemærke, at denne undersøgelse anvendte en 10 gange højere viraldosis til eksperimentel podning sammenlignet med tidligere studier.

Alle disse fund understreger imidlertid behovet for yderligere undersøgelser af modtageligheden hos husdyr for at kunne vurdere de roller, dyrene spiller, og de risici, de udgør for spredning af sygdommen.

”Endelig understreger vi, at der hidtil ikke er dokumenteret nogen tilfælde af husdyr med naturlig infektion; resultaterne af denne undersøgelse understøtter imidlertid yderligere behovet for undersøgelser af den rolle, som dyr kan spille i vedligeholdelse og spredning af SARS-CoV-2”, siger forskerne bag undersøgelsen.

Vigtigt!

bioRxiv offentliggør foreløbige videnskabelige rapporter, der ikke er peer-reviewed og derfor ikke skal betragtes som afgørende for klinisk praksis/sundhedsrelateret adfærd eller behandles som etableret information.

Læs den originale artikel her: Susceptibility of domestic swine to experimental infection with SARS-CoV-2 Brad S. Pickering, Greg Smith, Mathieu M. Pinette, Carissa Embury-Hyatt, Estella Moffat, Peter Marszal, Charles E. Lewis bioRxiv 2020.09.10.288548; doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.10.288548

Visited 4 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

  1. Pingback: Svin og COVID-19 - Danvet

  2. Pingback: Grise og COVID-19 - Danvet

Skriv en kommentar