Enormt svineri med antibiotika

Dodegrise

Døde grise er ikke populært i industrien, men overforbrug af antibiotika er ingen mirakelkur.

Forbruget af antibiotika til grise kan reduceres markant, hvis producenterne ville gøre mere ud af foderets sammensætning, forbedre klimaet i staldene og passe svinene ordentligt.

Det er konklusionen på et demonstrationsprojekt, som det såkaldte “Videncenter for Svineproduktion” har gennemført sammen med dyrlæger og svinerådgivere.

Det skriver Grovvarenyt nr. 11, 2013.

Seksten svinefabrikker deltog i projektet, og på de 12 registrerede man positive resultater. Der blev registreret et gennemsnitligt fald i forbruget af antibiotika på hele 29 procent over ni måneder fra 2011 til 2012. For smågrisenes sundhed og “velfærd” var der ingen negative effekter.

Successen forklares med en mere begavet tilgang til brug af antibiotika. Under kyndig vejledning gik man væk fra den nemme løsning med flokmedicinering, så snart der viste sig problemer med syge dyr. En mere nøjagtig beregning og afmåling af mængden af antibiotika ved sygdomsudbrud gav også en reduktion.

Det er væsentligt med fokus på svinefabrikkernes håndtering af antibiotika, fordi den multiresistente svinebakterie, MRSA CC398, er på fremmarch. Et årelangt sløseri med antibiotika i svineindustrien har fremavlet bakterier, der er resistente over almindelige typer af antibiotika.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.