Dodegrise
Døde grise er ikke populært i industrien, men overforbrug af antibiotika er ingen mirakelkur.

Forbruget af antibiotika til grise kan reduceres markant, hvis producenterne ville gøre mere ud af foderets sammensætning, forbedre klimaet i staldene og passe svinene ordentligt.

Det er konklusionen på et demonstrationsprojekt, som det såkaldte “Videncenter for Svineproduktion” har gennemført sammen med dyrlæger og svinerådgivere.

Det skriver Grovvarenyt nr. 11, 2013.

Seksten svinefabrikker deltog i projektet, og på de 12 registrerede man positive resultater. Der blev registreret et gennemsnitligt fald i forbruget af antibiotika på hele 29 procent over ni måneder fra 2011 til 2012. For smågrisenes sundhed og “velfærd” var der ingen negative effekter.

Successen forklares med en mere begavet tilgang til brug af antibiotika. Under kyndig vejledning gik man væk fra den nemme løsning med flokmedicinering, så snart der viste sig problemer med syge dyr. En mere nøjagtig beregning og afmåling af mængden af antibiotika ved sygdomsudbrud gav også en reduktion.

Det er væsentligt med fokus på svinefabrikkernes håndtering af antibiotika, fordi den multiresistente svinebakterie, MRSA CC398, er på fremmarch. Et årelangt sløseri med antibiotika i svineindustrien har fremavlet bakterier, der er resistente over almindelige typer af antibiotika.

 

Comments are closed.