Procenttallene er indsat med rødt af redaktionen. Datakilde: Statens Serum Institut

39 nye tilfælde af blodforgiftninger på grund af antibiotikaresistente stafylokokker (MRSA) blev rapporteret til Statens Serum Institut i 2021. Heraf døde otte og to med svineMRSA CC398. Det bringer det samlede dødstal for svineMRSA CC398 siden 2012 op på 12 personer.

Professor Hans Jørn Kolmos, SDU

En af landets førende specialister i MRSA-behandling, professor Hans Jørn Kolmos, SDU, karakteriserer udviklingen som ude af kontrol i en udtalelse til gylle.dk:

”Disse dødsfald viser, at der stadig er masser af MRSACC398 i omløb, til trods for at vi har advaret mod denne udvikling i årevis. Reelt er det ikke lykkedes at få industrien til at gøre en indsats for at få renset deres fabrikker og nedbragt forbruget af antibiotika og zink.”

MRSACC398 er nu overalt

Svinesygdommen MRSACC398 kræver fortsat sine ofre både i og udenfor den danske svinekødsindustri. Trods skærpede myndighedskrav og handlingsplaner siden 2015 er epidemien fortsat ude af kontrol, og de smittefarlige stafylokokker har fået lov at brede sig til stort set alle konventionelle svinekødsfabrikker ifølge landbrugets rådgivningscenter Seges.

Hvad værre er, så har de resistente stafylokokker også bredt sig i lokalsamfundene uden for svinefabrikkerne. DANMAP-rapporten for 2020 afslører, at mindst 18% af de nysmittede ikke kan forbindes med husdyr.

I 2020 blev der registreret 931 personer, der var smittede med MRSACC398 og af dem udviklede 234 personer regulære infektioner. Disse tal er stort set uændrede siden 2014.

”Statens Serum Institut har siden 2007 fastholdt, at der er tale om en epidemi, altså en forbigående opblussen af en sygdom, der efterhånden vil klinge af. Derfor registrerer man kun alle førstegangs smittede, da det er den metode, der normalt anvendes til at belyse, hvornår en epidemi klinger af”

Falsk udvikling

Alligevel kan det ud, som om epidemien er ved at klinge af med svagt faldende smittetal siden 2018, men det er en falsk udvikling. Det stagnerede smittetal skyldes udelukkende den anvendte registreringsmetode, som Statens Serum Institut fastholder trods kritik. Her kommer forklaringen:

Den stagnerende smitteregistrering markedsføres af Statens Serum Institut som en reel nedgang, men skyldes udelukkende den valgte metode. Datakilde: SSI

Det er referencelaboratoriet for antibiotikaresistens på Statens Serum Institut, der opgør hvert kvartal antallet af smittetilfælde, infektioner og blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA-tilfælde samt af frivillige indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages dødelighed (mortalitet) ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på SSI.

Datakilde: DANMAP 2020.

Men – Statens Serum Institut har siden 2007 fastholdt, at der er tale om en epidemi, altså en forbigående opblussen af en sygdom, der efterhånden vil klinge af. Derfor registrerer man kun alle førstegangs smittede, da det er den metode, der anvendes til at belyse, hvornår en epidemi klinger af.

Imidlertid  betyder det, at i takt med at den dominerede patientgruppe, der er landbrugshjælpere med svinekontakt, alle efterhånden har været smittet, så begynder at antallet af førstegangsmittede at falde, og det tvinger smittekurven nedad.

Det betyder ikke, at epidemien er ved at gå i sig selv, hvilket bl.a. kan ses på antallet af blodforgiftninger og patienter med infektioner, der er konstant Det betyder kun, at smitteudviklingen ikke længere er kendt, men at mørketallet bare får lov at vokse.

Landbrugets kødindustri svigter atter kritisk frivillig aftale – øger forbruget af både antibiotika og zink

Hvad er svine-MRSA, og hvor kommer smitten fra?

MRSA er en gren af stafylokokbakterier, der er resistente over for den antibiotika, som normalt bruges til at bekæmpe stafylokokker. MRSA står for ”Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus”. På dansk betyder det ”methicillinresistente stafylokokker”.

Der findes flere forskellige former for MRSA. Den form, der er blevet talt meget om i medierne siden 2014, og som vi omtaler i denne artikel, er ”MRSA CC398”, også kaldet ”svine-MRSA”, fordi den er blevet uhyre udbredt blandt svin i de senere år.

Ifølge Statens Serum Instituts nyhedsbrev, Forskningsnyt, er MRSA-CC398 sandsynligvis startet som en normal antibiotikafølsom stafylokokbakterie i mennesker, som oprindeligt kunne slås ned med almindelige antibiotikatyper. Herfra har den spredt sig til svin, hvor den er blevet gjort resistent over for antibiotika, på grund af overbrug af human antibiotika på svinefabrikkerne. Læg dertil det store forbrug af zink, der har de samme uheldige egenskaber.

Siden 2014 har det været fast rutine at spørge alle hospitalsklienter, om de har haft “direkte eller indirekte kontakt med levende svin” inden for de seneste 6 måneder i et forsøg på at holde de smittefarlige stafylokokker ude af det primære sundhedsvæsen

Hvor farligt er svine-MRSA?

Man kan være bærer af svine-MRSA uden at blive syg af det. Ofte vil raske personer ikke opdage, at de er smittede.

Andre gange fører bakterien til små sår og bylder. Og hvis personen for eksempel går igennem en operation, kan bakterierne føre til mere alvorlige infektioner.

De helt store problemer opstår typisk hos personer, der er syge eller svækkede i forvejen. Her kan mødet med svine-MRSA føre til alvorlige infektioner, lige fra store bylder til knoglebetændelse og betændelse i hjerteklappen. I sjældne tilfælde kan MRSA også føre til blodforgiftning. I værste fald kan sygdommen have dødelig udgang.

Bannerfoto: Skærmfoto af artikel om den danske svinekødsindustri i østrigsk avismagasin.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    Og alligevel får svinefabrikkerne lov til øge deres bedrifter, uden at man kommunalt kan forhindre det. Ja og så er man med til at støtte deres udvidelser.

  2. Preben Kofod

    Stakkels mennesker i landdistrikterne , når der snart skal spredes 45 millioner tons inficeret gylle på jorden.

  3. John Tengstedt

    Ja, og Cepos skriver der reelt kun var 2 dødsfald p.g.a. Corona

  4. Pingback: Stort set alle svinekødsfabrikker er nu inficeret med de resistente husdyr-MRSA | Gylle.dk

Skriv en kommentar