Der udtages blodprøve på norsk svin. Pressefoto fra Matttilsynet.

Forekomsten af de særlige antibiotikaresistente stafylokokker i danske husdyrfabrikker nærmer sig nu 100 % for svinene. Det betyder, at alle ansatte i svinesektoren risikerer langvarige sygdomsforløb og i svære tilfælde dødsfald, hvis de pådrager sig infektioner på arbejdspladsen

Den seneste overvågningsrapport fra Fødevarestyrelsen over udbredelsen af husdyr-MRSA viser, at ud af 132 undersøgte fabrikker i 2021 med slagtesvin, var der kun 3 fabrikker uden resistente stafylokokker, hvilket giver en 98 % smitteudbredelse. Ved den forrige overvågning i 2018 fandt man 89 % smittede fabrikker.

Tallene for avlssvin udviser en tilsvarende stigning fra 83 % i 2018 til 94 % i 2021. Det betyder, at stort set alle avlssvin, der leveres fra de 33 undersøgte fabrikker i avlstoppen, er bærere af de resistente bakterier. Kun 2 fabrikker var negative. 104 besætninger med frilandssvin blev undersøgt i 2018 og af disse var 21 (20 %) inficerede. I 2021 var antallet faldet til 13 %.

Fødevarestyrelsen startede i 2018 en årlig overvågning af husdyr-MRSA i produktionsdyr. Overvågningen i 2021 følger anbefalingerne fra MRSA-eksperterne i deres seneste rapport fra august 2017, samt anbefalinger fra Det Veterinærmedicinske Råd.

Her er hovedresultaterne fra overvågningen i 2021 og 2018 (med røde tal). Tabel fra 2021-rapporten.

Overvågningen for husdyr-MRSA er udført af Fødevarestyrelsen i regi af veterinærforlig III. MRSA-ekspertgruppen har anbefalet, at danske produktionsdyr overvåges systematisk med fastsatte intervaller afhængigt af forekomsten i den pågældende produktionsdyreart ved sidste undersøgelse.

Økologiske svin er et mere sikkert alternativ til de konventionelle, når det gælder MRSA-smitten. Pressefoto.

Formålet med overvågningen er at få et overblik over status nu og her. Dette er vigtigt for, at Sundhedsmyndighederne kan vurdere om de personer, der arbejder med den pågældende dyreart, skal betragtes som en risikogruppe, hvis de skal i kontakt med sundhedsvæsenet. Desuden skal data benyttes som basis for en vurdering af, om der skal gribes ind med forebyggende tiltag, når og/eller hvis eksperterne i Det Veterinærmedicinske Råd vurderer det relevant.

Det Veterinærmedicinske Råd er nedsat i forlængelse af Veterinærforlig III og består af både humane og veterinære eksperter. Rådets opgave er at komme med uvildige, evidensbaserede anbefalinger til håndtering af forekomsten af husdyr-MRSA i de enkelte produktionsdyrearter. Der er fastsat et aktionsniveau på 10 %. Hvis forekomsten af husdyr-MRSA i en dyregruppe overstiger 10 % positive besætninger, skal Rådet komme med anbefalinger til den videre håndtering af problematikken.

Falsk udvikling

Selvom antallet af inficerede svinekødsfabrikker nu nærmer sig 100 %, kan det alligevel se ud, som om MRSA-epidemien er ved at klinge af (se figuren), men det er en falsk udvikling. Det stagnerede smittetal skyldes udelukkende den anvendte registreringsmetode, som Statens Serum Institut fastholder trods kritik. Her kommer forklaringen:

Den stagnerende smitteregistrering markedsføres af Statens Serum Institut som en reel nedgang, men skyldes udelukkende den valgte metode. Datakilde: SSI

Det er referencelaboratoriet for antibiotikaresistens på Statens Serum Institut, der opgør hvert kvartal antallet af smittetilfælde, infektioner og blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Men – Statens Serum Institut har siden 2007 fastholdt, at der er tale om en epidemi, altså en forbigående opblussen af en sygdom, der efterhånden vil klinge af. Derfor registrerer man kun alle førstegangs smittede, da det er den metode, der anvendes til at belyse, hvornår en epidemi klinger af.

Imidlertid betyder det, at i takt med at den dominerede patientgruppe, der er landbrugshjælpere med svinekontakt, alle efterhånden har været smittet, så begynder at antallet af førstegangsmittede at falde, og det tvinger smittekurven nedad.

Det betyder ikke, at epidemien er ved at gå i sig selv, hvilket bl.a. kan ses på antallet af blodforgiftninger og patienter med infektioner, der er konstant Det betyder kun, at smitteudviklingen ikke længere er kendt, men at mørketallet bare får lov at vokse, indtil der ikke længere er medarbejdere indenfor svinesektoren, der ikke har været smittet.

Bannerfoto: I 2021 var antallet af MRSA-inficerede frilands/økologiske svinebesætninger 13 %. Privatfoto.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Skræmmende læsning – hvornår forstår landbruget at økologisk landbrug er det sundeste for alle parter?
    Der er så mange måder at lave statistik på, at vi kun kan forvente tal der taler i betalerens favør. Vi kan hverken stole på Epinion eller SSI.

Skriv en kommentar