thorKofoed
Gårdejer Thor Kofoed er tidligere MF for Venstre (2001-2005). Kommunalbestyrelse.

De to EU-landbrugsorganisationer Copa og COGECA advarer mod at tillade patenter i landbrugssektoren. Man hævder, det vil  resultere i færre produkter og sorter og yderligere omkostninger for erhvervet.

Formanden for Copa-COGECA arbejdsgruppen for såsæd, danskeren Thor Kofoed udtalte på et seminar i juni 2015, at “patentsystemet i landbrugssektoren vil ikke hjælpe EU-landmændene til at få bedre afgrøder, der er tilpasset de lokale forhold. I stedet vil det føre til færre produkter og færre sorter og yderligere omkostninger. Copa og COGECA er meget bekymret over det stigende antal patenter på planter”.

Kofoed pegede på den nylige beslutning om det udvidede appelkammer Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), som har anerkendt to patentansøgninger: en fra et britisk selskab for broccoli, der indeholder et anti-kræftfremkaldende stof, og en anden fra et israelsk selskab for ‘wrinkly ‘tomater, der har et reduceret vandindhold.

Men Copa-COGECA advarer om, at de særlige egenskaber ved disse broccoli- og tomatplanter ikke blev opfundet eller kunstigt fremstillet. De var til stede i de vilde moderplanter og er resultatet af krydsningsavl, der i det væsentlige omfatter biologiske processer.

Tomater
Kan man tage patent på en tomat? Ja, siger EU.

Copa-COGECA er yderst bekymret over, at denne beslutning om at udvide anvendelsesområdet for patentet til alle broccoli- og tomatplanter, der har disse egenskaber. Denne beskyttelse vil betyde, at alle virksomheder, der producerer sorter med de samme egenskaber bliver nødt til at købe en licens fra patenthaveren. Denne beslutning udgør en risiko for både landmænd og samfundet som helhed. Den kan forhindre fremskridt i avlsarbejdet og mindske innovation og biodiversitet, hvilket resulterer i øget konsolidering i frøbranchen. I betragtning af de store juridiske omkostninger, der er forbundet med patentering, samt store transaktionsomkostninger ved licenser, vil kun et begrænset antal virksomheder formå at overleve.

Kofoed understregede dermed fordelene ved EU-sortsbeskyttelses-system, som hjælper landmændene til at fremskaffe nye sorter og produkter tilpasset de lokale forhold, som er afgørende, hvis landmænd skal kunne klare de mange udfordringer som klimaændringer og stigende globale efterspørgsel på mad.

Comments are closed.