EU-agroproducenter advarer mod patenter på planter

thorKofoed

Gårdejer Thor Kofoed er tidligere MF for Venstre (2001-2005). Kommunalbestyrelse.

De to EU-landbrugsorganisationer Copa og COGECA advarer mod at tillade patenter i landbrugssektoren. Man hævder, det vil  resultere i færre produkter og sorter og yderligere omkostninger for erhvervet.

Formanden for Copa-COGECA arbejdsgruppen for såsæd, danskeren Thor Kofoed udtalte på et seminar i juni 2015, at “patentsystemet i landbrugssektoren vil ikke hjælpe EU-landmændene til at få bedre afgrøder, der er tilpasset de lokale forhold. I stedet vil det føre til færre produkter og færre sorter og yderligere omkostninger. Copa og COGECA er meget bekymret over det stigende antal patenter på planter”.

Kofoed pegede på den nylige beslutning om det udvidede appelkammer Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), som har anerkendt to patentansøgninger: en fra et britisk selskab for broccoli, der indeholder et anti-kræftfremkaldende stof, og en anden fra et israelsk selskab for ‘wrinkly ‘tomater, der har et reduceret vandindhold.

Men Copa-COGECA advarer om, at de særlige egenskaber ved disse broccoli- og tomatplanter ikke blev opfundet eller kunstigt fremstillet. De var til stede i de vilde moderplanter og er resultatet af krydsningsavl, der i det væsentlige omfatter biologiske processer.

Tomater

Kan man tage patent på en tomat? Ja, siger EU.

Copa-COGECA er yderst bekymret over, at denne beslutning om at udvide anvendelsesområdet for patentet til alle broccoli- og tomatplanter, der har disse egenskaber. Denne beskyttelse vil betyde, at alle virksomheder, der producerer sorter med de samme egenskaber bliver nødt til at købe en licens fra patenthaveren. Denne beslutning udgør en risiko for både landmænd og samfundet som helhed. Den kan forhindre fremskridt i avlsarbejdet og mindske innovation og biodiversitet, hvilket resulterer i øget konsolidering i frøbranchen. I betragtning af de store juridiske omkostninger, der er forbundet med patentering, samt store transaktionsomkostninger ved licenser, vil kun et begrænset antal virksomheder formå at overleve.

Kofoed understregede dermed fordelene ved EU-sortsbeskyttelses-system, som hjælper landmændene til at fremskaffe nye sorter og produkter tilpasset de lokale forhold, som er afgørende, hvis landmænd skal kunne klare de mange udfordringer som klimaændringer og stigende globale efterspørgsel på mad.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.