glyphosat_sprøjtemaskine
Glyfosat er verdens mest anvendte sprøjtegift, der bl.a. bruges til nedvisning af korn i Danmark.

EU-Kommission har fornyet godkendelsen af giftstoffet glyfosat, som er det aktive stof i blandt andet Roundup, verdens mest solgte sprøjtegift. Det skriver OrganicToday, 29. juni 2016.

Dermed  vælger Kommisonen at overhøre advarsler fra forskere, som finder stoffet i urinen fra både børn og voksne. Også Verdenssundhedsorganisationen WHO har sidste år advaret om, at stoffet er kræftfremkaldende i forsøg med rotter og formentlig også er kræftfremkaldende for mennesker. Borgergrupper og organisationer i en række EU-lande har også protesteret kraftigt mod den omsiggribende forurening med glyfosat.

Søren-Egge9090
Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten.

Søren Egge Rasmussen, der er Enhedslistens fødevareordfører, mener, sagen afslører, hvor udemokratisk EU er og henviser til, at en forlængelse kræver et kvalificeret flertal. Kommissionen har fire gange forsøgt at få tilslutning for en forlængelse, men har hver gang indkasseret et nederlag.

– Efterfølgende har kommissionen så brugt sin ret til at trumfe en beslutning igennem, siger Egge Rasmussen.

– EU-kommissionens beslutning om at gennemtrumfe fortsat brug af den farlige sprøjtegift viser blot, at EU er gennemsyret af industriens og landbrugets interesser frem for hensyn til befolkningens sundhed. Roundup anklages for både at kunne være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, og det er helt skandaløst, at man på den måde gambler med folkesundheden for at fremme miljøskadeligt landbrug.

Glyphosate_MEPS
I april 2016 meldte medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) sig frivilligt til at tage en urintest for at se, om der var rester af det kræftmistænkte ukrudtsmiddel glyphosat i deres indre system. 48 medlemmer fra 13 forskellige EU-lande deltog i testen, og ifølge ELISA testresultaterne fra det akkrediterede Biocheck Laboratory i Tyskland lød dommen: “Alle deltagere udskiller glyphosat med urinen.”

– Sagen afslører, hvor udemokratisk EU er, idet en forlængelse kræver et kvalificeret flertal. Kommissionen har nu fire gange forsøgt at få opbakning til en stadig kortere forlængelse, men det er blevet afvist hver gang, siger Søren Egge Rasmussen.

Enhedslisten vil arbejde videre for at få forbudt Roundup både i landbruget og i private haver.

Glyfosat i øl ryster dansk landbrug

Det private videncenter SEGES og kornbranchen udsendte 1. juli 2016 en kraftig anbefaling af, at avlere af maltbyg undlader at sprøjte med glyfosat før høst af byggen. Det sker, fordi der er konstateret glyfosatrester i dansk maltbyg, som i sin yderste konsekvens kan true Danmarks store eksport af maltbyg.

»Anbefalingen er affødt af, at der over de seneste måneder er opstået en hed debat i især Tyskland om glyphosat i maltbyg og visse ølprodukter. Og Tyskland er vel at mærke det største marked for dansk maltbyg,« siger Dakofos direktør, Asbjørn Børsting.

Ingen grund til panik

Miljø- or fødevareminister Esben Lunde Larsen maner dog til besindelse. Ifølge ham betyder det ikke noget, at stadig flere forbrugere får konstateret giftrester af glyfosat i urinen.

EsbenLunde_EB
Esben Lunde Larsens kontroversielle udtalelser om giftrester i børnenes urin har givet ham dette lidet flatterende kaldenavn i medierne.

– Med den nuværende viden er vurderingen, at danskernes samlede indtag ikke udgør en risiko. Denne vurdering gælder også for gravide og børn, påstår Esben Lunde Larsen.

Udmeldingen kommer, efter at forskere på baggrund af en ny undersøgelse har påpeget, at der er tale om foruroligende høje mængder af pesticidrester i urinen hos danske børn og deres mødre. Lunde Larsen kalder forskernes bekymring “legitim”, men opfordrer samtidig befolkningen til at tage det roligt:

– Man kan stole på, at myndighederne sikrer høj forbrugerbeskyttelse. Samtidig med at landbrug og gartneri fremover kan bruge de stoffer, der er nødvendige for produktionen, påstår Esben Lunde Larsen.

Visited 16 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.