glyphosat_sprøjtemaskineFor en måned siden meldte medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) sig frivilligt til at tage en urintest for at se, om der var rester af det kræftmistænkte ukrudtsmiddel glyphosat i deres indre system. 48 medlemmer fra 13 forskellige EU-lande deltog i testen, og nu foreligger resultaterne.
Ifølge ELISA testresultaterne fra det akkrediterede Biocheck Laboratory i Tyskland lyder dommen:

“Alle deltagere udskiller glyphosat med urinen.”

Glyphosate_MEPS
48 MEP’s afleverede hver en urinprøve. Alle var positive.

Resultatet lægger en stor byrde på de skyldige: landmænd, gartnere og forstfolk over hele EU er hovedforbrugerne af det omdiskuterede giftstof, som FN’s sundhedsorganisation WHO har kategoriseret som “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker” (probably carcinogenic to humans, Group 2A).

Forsøget med tisseprøver blev sat i gang af De Grønne i Europa-Parlamentet, som ønsker et forbud mod den kontroversielle ukrudtsgift i hele EU. Gruppen skriver i en pressemeddelelse om den såkaldte “#MEPee” test:

”I gennemsnit havde parlamentsmedlemmerne 1,7 mikrogram/liter glyphosat i deres urin, 17 gange højere end den europæiske drikkevandsnorm (0,1 mikrogram/liter). Det betyder, at alle, vi testede, var langt over grænsen for rester af pesticider i drikkevandet.”

Af de 48 deltagere fra EU-parlamentet udgjorde medlemmer fra Belgien, Frankrig og Tyskland mere end 80 procent af samtlige undersøgte deltagere. Testen viste, at EU-parlamentets medlemmer fra Litauen, Spanien og Kroatien havde de højeste koncentrationer af glyphosat. De laveste koncentrationer blev konstateret i urinen fra deltagerne fra Italien, Finland og Irland.

Ingen danske MEP’s deltog i undersøgelsen, men en aktuel undersøgelse af urinprøver fra børn og deres mødre i Danmark har vist tilsvarende resultater.

Glyphosate_alternativer“Ikke desto mindre var alle de undersøgte EU-parlamentsmedlemmer forurenede med glyphosat. Undersøgelsen viser, at glyphosat også findes i fødekæden for medlemmer af EU-parlamentet”, fastslår rapporten. Glyphosat, som WHO’s International Agency for Research on Cancer (IARC) erklærede som ”muligt kræftfremkaldende” i marts 2015, er den vigtigste ingrediens i Monsantos udbredte ukrudtsmiddel, Roundup. Det er også fundet i herbicider fremstillet af kemikaliefabrikanterne Syngenta og DOW.

Martin Merrild_snakkersort
Minkavler Martin Merrild er ikke bare formand for de 64.000 danske landmænd, men også formand for de 22 mio. landmænd i EU. Han kunne gøre en stor forskel i debatten om glyphosat, men hans holdning er klar: EU-borgerne må leve med sprøjtegiftrester i kroppen.

Trods hård modstand fra Europa-Parlamentets medlemslande som Frankrig, Sverige, Italien og Holland, og protester fra 1,4 millioner EU-borgere, der har underskrevet en opfordring til et EU-forbud, har Europa-Kommissionen til hensigt at godkende glyphosat til anvendelse i de kommende ni år. Ifølge De Grønne vil der blive stemt om Europa-Kommissionens seneste forslag 19. maj.

Kemikaliet har været genstand for protester over hele Europa især efter Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA afviste IARC-klassificeringen af glyphosat som et muligt kræftfremkaldende stof. Også agrogiganten Monsanto har voldsomt benægtet, at glyphosat skulle udgøre en sundheds- og kræftrisiko, og Monsanto kræver IARC-rapporten trukket tilbage.

De Grønnes MEP-test var inspireret af en tysk undersøgelse “Urinale 2015”, som samlede glyphosatkoncentrationer i urin fra mere end 2000 deltagere.

“Undersøgelsen påviste, at omfanget af glyphosat-problematikken er enormt, når der findes koncentrationer i urin mellem fem og 42 gange over den maksimale grænseværdi for restprodukter i drikkevand i Europa”, mener De Grønne. “Ikke mindre end 99,6 procent af alle borgere, der deltog i denne undersøgelse, havde forhøjede restkoncentrationer. Det betyder, at stort set alle borgere er forurenet med glyphosat. “

Glyphosat_PissEn række andre undersøgelser har påvist glyphosat, som er det “mest almindeligt anvendte pesticid i hele verden” i hygiejneprodukter til kvinder, i dagligdags fødevarer og nu også i mennesker. En Friends of the Earth Europe-undersøgelse fra 2013 rapporterede, at mennesker i 18 europæiske lande har spor af glyphosat i deres urin.

Her er resultaterne af testen.

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today