Årligt kasseres 173 kilo fødevarer af hver eneste person i EU. Foto: Jo Ma/Unsplash

Medlemslande skal blive væsentligt bedre til at reducere madspild og genbruge fødevareaffald. Det er et kernemål for Europa-Parlamentet, som den 10. februar 2021 har vedtaget sit bud på EU’s kommende ‘action plan’ for cirkulær økonomi.

Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, er ansvarlig for landbrugsudvalgets indspark til planen for cirkulær økonomi. Han har stillet flere forslag til netop at reducere madspild og begrænse fødevareaffald.

For eksempel skal madspild halveres allerede i 2050, foreslår Venstre-parlamentarikeren.

MEP Asger Christensen. Pressefoto

”Vi er er simpelthen for dårlige til at udnytte potentialet i fødevareaffald i mange medlemslande. Derfor skal vi løfte ambitionsniveauet markant i EU,” erklærer Asger Christensen og uddyber:

”Der skal større fokus på, hvordan vi konkret reducere madspildet i hele Europa. Vi skal se på, hvad vi kan gøre som lovgivere for at mindske spild. Og i landbruget skal vi optimere produktionen, så færre fødevarer går tabt, og så vi bliver bedre til at udnytte vores restaffald. Men det kræver, at EU støtter udviklingen af ny teknologi.”

Udover madspild har Asger Christensen også foreslået, at EU skal investere mere i udvikling af biogas, hvor restprodukter fra landbruget omdannes til energi, der kan bruges til varme eller til at drive tung transport som lastbiler og busser på sigt.

Ligeledes lægger han vægt på, at man skal satse endnu mere på bioraffinering af græs til protein, så europæiske landbrug begrænser deres import af sojaproteiner.

Han fremhæver, at netop større fokus på bioøkonomi (bl.a. biogas og bioraffinering) kan være med til at skabe arbejdspladser på landet.

”Det vil være rigtig godt for landdistrikts-Danmark”, fastslår politikeren, der har været landmænd i over 35 år. Dog var der i miljøudvalget ikke opbakning til Asger Christensens forslag til at satse mere på bioraffinering af græs og biogas.

Efter Europa-Parlamentet nu har vedtaget sine forslag til EU’s handlingsplan cirkulær økonomi, er det op til Kommissionen, hvorvidt forslagene medtages, når de endelige lovforslag om cirkulær økonomi præsenteres. De endelig lovforslag skal behandles i Europa-Parlamentet.

Her er nogle af nøgletallene for madspild i EU. Kilde: Europaparlamentet

Foruden fødevarespild fokuserer parlamentets forslag også på, at EU skal stille nye krav til forbrugerrettigheder. Blandt andet for hvor længe produkter skal kunne holde, og at det skal være nemmere at reparere produkter i større grad end i dag. Planen for cirkulær økonomi er en del af EU’s Green Deal, der er blevet lanceret af den nuværende Kommission.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    Og stadig skal produktionen øges……..!

  2. Klaus hermansen

    Noget siger mig at der gives for meget landbrugs støtte og derfor en voldsom overproduktion

  3. Genbrug af mad er desværre en lappeløsning. Man skal tage fat i roden: overproduktionen. Det tør EU ikke.

  4. Og så fra en venstremand?

  5. Pingback: Tøm køleskabet – begræns dit madspild! | Gylle.dk

Skriv en kommentar