Rødstrubet lom får det ikke bedre med den nye landbrugspolitik. Foto: Mads Fjeldsø

”Business as usual” og massefinansiering af naturødelæggelse under ny fælles landbrugspolitik – det er fremtiden, siger Birdlife International i denne pressemeddelelse fra 21. november 2021

Europa-Parlamentet afholdt sin endelige afstemning 23. november 2021 for at godkende en fælles landbrugspolitik (CAP), der hovedsageligt vil finansiere mere intensivt fabrikslandbrug. Den intensive landbrugsmodel, CAP’en fremmer, fører direkte til tab af biodiversitet, vand- og luftforurening, overudvinding af vand og giver næring til klimakrisen.

Den fælles landbrugspolitik, som udgør omkring en tredjedel af det samlede EU-budget, vil koste EU’s skatteydere omkring 54 mia. euro om året mellem 2022-2027. Det svarer til knap 400 mia. d. kr. årligt.

“Der er intet til hinder for, at EU-landene fortsætter med at finansiere ødelæggelsen af ​​naturen. Dette er fuldstændig uforeneligt med EU-Parlamentets løfter om at transformere landbruget og deres forpligtelser i henhold til klimalovgivningen og biodiversitetsstrategien” –  Marilda Dhaskali, Birdlife International

Plads til naturen    Næsten halvdelen af EU-landene (10) har ikke fremlagt tilstrækkeligt ambitiøse mål og passende foranstaltninger til at nå målet om 10 % af landbrugsarealerne  med høj biologisk mangfoldighed. Kun 5 lande har opstillet tilfredsstillende mål, men med forslag til foranstaltninger, som de sandsynligvis ikke vil kunne leve op til. Se flere fakta om EU-landenes forslæbende indsats

I Green Deal-meddelelsen hedder det, at “Kommissionen vil arbejde sammen med medlemsstaterne og interessenter for at sikre, at de nationale strategiske planer for landbrug fra begyndelsen fuldt ud afspejler ambitionen for Green Deal og Farm to Fork-strategien.” Vores første analyse indikerer dog, at den nye generation af nationale strategiske planer for den fælles landbrugspolitik for det meste vil være ”business as usual” i stedet for at igangsætte den omstilling, som planeten har desperat brug for. De regeringer, der kæmpede hårdt for at den nye fælles landbrugspolitik skulle tillade dem at blive ved med at kanalisere penge til de samme gamle modtagere, bruger nu – til ingens overraskelse – netop denne frihed til at gøre præcis det.

Det vil fortsat være det højintensive kemilandbrug, der forgyldes med milliarder af EU-kroner. Det mener Birdlife International. Foto: Robert Wiedemann/Unsplash

EU’s egen revisionstjeneste og over 3600 videnskabsmænd har fordømt den fælles landbrugspolitik, og talrige undersøgelser har bekræftet, at det intensive landbrug, som den fælles landbrugspolitik fremmer, skubber mange arter i retning af udryddelse. Siden 1980 har EU mistet 57 % af sine landbrugsfugle. Sommerfugle, bier og flyvende insekter er også i alvorlig tilbagegang.

Den mest effektive løsning til at vende tilbagegangen for landbrugsjordarter er at give plads til naturen til naturlige levesteder som levende hegn, blomsterstrimler og damme på gårde. Der kræves mindst 10% for at være effektiv. Denne CAP-aftale kræver ikke dette, på trods af at den er et mål for EU’s biodiversitetsstrategi.

Marilda Dhaskali, EU-landbrugspolitikmedarbejder hos BirdLife Europe:

“Denne CAP-aftale er en fri for alle klædt ud som systemændring og vil torpedere EU’s grønne aftale. Der er intet til hinder for, at EU-landene fortsætter med at finansiere ødelæggelsen af ​​naturen. Dette er fuldstændig uforeneligt med EU-Parlamentets løfter om at transformere landbruget og deres forpligtelser i henhold til klimalovgivningen og biodiversitetsstrategien. Vi vil fortsat nøje overvåge, hvordan medlemsstaterne vil udvikle deres nationale strategiske planer, og vil holde dem ansvarlige for at levere på at beskytte den lille natur, der er tilbage i Europa.”

Ariel Brunner, Senior Head of Policy hos BirdLife Europe:

“Fra statsoverhoveder til nationale politikere og endda præsident Von der Leyen selv hævder de alle, at den europæiske grønne aftale er vores billet til at slå natur- og klimakriserne. Men så lod de nationale landbrugsministre og medlemmer af EU-parlamentets landbrugsudvalg tage fat. Det gør de på vegne af landbrugsforeninger, der forsvarer de fede katte mod deres egne medlemmers interesser. Dette er en trist dag for Europa og et væsentligt skridt videre mod afgrunden af ​​løbske klimaændringer og økosystemers kollaps.”

BirdLife Europe and Central Asia er et partnerskab mellem 43 nationale bevaringsorganisationer og førende inden for fuglebeskyttelse. Vores unikke ”lokal til global” tilgang gør os i stand til at levere høj effekt og langsigtet bevaring til gavn for natur og mennesker. BirdLife Europe and Central Asia er et af de seks regionale sekretariater, der udgør BirdLife International. Baseret i Bruxelles, støtter vi det europæiske og centralasiatiske partnerskab og er til stede i 43 lande, herunder alle EU-medlemsstater. Med mere end 4100 ansatte i Europa, to millioner medlemmer og titusindvis af dygtige frivillige, ejer eller administrerer BirdLife Europe og Centralasien sammen med sine nationale partnere mere end 6000 naturområder på i alt 320.000 hektar.

Skriv en kommentar