Fanget og lemlæstet i ulovlig fælde med levende lokkefugl

Hønsehøg

En brevdueholder syd for Jerup i Nordjylland blev 15. april 2016 meldt til politiet for ulovlig fangst af rovfugle. Han havde angiveligt opstillet en ulovlig rovfuglefælde med en levende due som lokkefugl. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening 20. april 2016.

En rovfugl lod sig narre af den ulovlige anretning og gik i fælden. Der var tale om en fredet duehøg, en hun, der havde fået lemlæstet den ene vinge i fælden.

DOF’s rovfugleekspert Jan Tøttrup Nielsen blev tilkaldt, og han blev desværre nødt til at aflive duehøgen, som han i øvrigt selv havde ringmærket i reden den 17. juni 2014.

Biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening ærgrer sig voldsomt over, at der endnu finder ulovlig fældefangst sted i Danmark.

– Den anvendte fælde er på alle måder ulovlig, og det er en skærpende omstændighed, at brevdueholderen benyttede levende lokkefugl i form af en brevdue, siger Knud Flensted.

– Sådanne fælder har været forbudt i en lang årrække, og det burde høre fortiden til, siger Knud Flensted, der følger sagen op over for politiet.

Biologen glæder sig over, at gerningsmanden har erkendt sin ulovlige handling, og han står til en bøde på mindst 15.000 kroner samt konfiskation af fælden og frakendelse af retten til at erhverve jagttegn.

hønsehøg-1

Den fangne duehøg var så beskadiget, at den måtte aflives. Foto: DOF.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.