Hvor smiler fager den danske kyst

OLYMPUS DIGITAL CAMERADavidRehlingI en leder i Information 27. februar 2015 stiller David Rehling skarpt på partiet Venstre, der truer med, at de særlige regler om kystbeskyttelse dels skal ophæves, dels skal svækkes, og at kystbeskyttelsen i det hele taget skal overlades til kommunerne, hvis Venstre får magten efter et valg. Læs et uddrag af lederen her:

 

Kyst. Sig ordet. Luk øjnene. Frem vælder en række danmarksbilleder af lands møde med hav. Oehlenschläger digtede om »brede bøge nær salten østerstrand«. H.C. Andersen lovpriste »Du danske friske strand med vilde svaners rede«.

Internationalt hævder Danmark sig ved kyster, der er markant uspolerede i forhold til, hvad andre lande har udsat sig selv for. Dette særpræg skyldes en rettidig omhu i lovgivningen. Siden 1917 har naturfredningslove ydet en stadigt stærkere beskyttelse af de danske kyster.

Men det skal nu være slut. I hvert fald, hvis det står til partiet Venstre. Partiet foreslår, at de særlige regler om kystbeskyttelse dels skal ophæves, dels skal svækkes, og at kystbeskyttelsen i det hele taget
skal overlades til kommunerne.

Når Venstres forslag har udløst chok blandt natur- og miljøorganisationer, skyldes det, at friholdelse af kysterne for bebyggelse er al naturbeskyttelses moder i Danmark.

Kysttyveri

Skal Grenen ved Skagen se sådan her ud? Foto: DN.

Den allerførste naturfredningslov gennemført under den radikale Zahle-regering i 1917 sikrede offentlighedens uhindrede adgang til at færdes langs de danske strande. I 1937 udvidede Folketinget under Th. Staunings SR-regering loven til også at omfatte et forbud mod bebyggelse 100 meter indlands fra stranden. Under den borgerlige VKR-regering 1968-71 skærpedes forbuddet. Under Nyrups SR-regering blev 100-meter-zonen udvidet til 300 meter, og der indførtes en særlig kystnærhedszone fra de 300 meter og tre kilometer ind i landet, hvor indgreb i landskabet kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

I forbindelse med udvidelse af strandbeskyttelseslinjen til 300 meter gennemgik en særlig, midlertidig Strandbeskyttelseskommission alle landets kyster for at sikre, at linjen har et forløb, der giver mening i forhold til beskyttelseshensynet. De steder, hvor stedfunden udvikling gjorde linjen meningsløs, blev den tilsvarende formindsket.

Den frie kyst som et nationalt sindbillede er tænkeligt forklaring på, at Anders Fogh Rasmussens ellers miljøfjendtlige regeringer ikke søgte at slette strandbeskyttelseslinjen efter valget i 2001. En årsag kan være, at konservative ledere som Connie Hedegaard og Per Stig Møller fastholdt deres partis tradition som vogter af fædrelandets kulturarv.

Søren Pape

Den nye konservative partileder Søren Pape har droppet partiets miljøbevidste linje og støtter nu Venstres prisgivelse af de danske kyster.

Den nye konservative leder, Søren Pape, har imidlertid – formentlig inspireret af sin tid som borgmester i Viborg – lagt sig på fjendtlig kurs over for statsligt engagement i planlægning og miljø. Det kan være med til at give Venstre en fornemmelse af en enestående mulighed for at løsne begrænsninger i ejendomsretten.

I sin kommentar til Venstre-forslaget siger præsidenten for Danmarks Naturfred-ningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen:

»Det er ikke kun et kysttyveri, men også et generationstyveri af de helt store.«

Læs hele lederen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.