Fire nye kongeørne-unger i 2014

1305_Ung-kongern---EB

Ung kongeørn over Lille Vildmose. Foto: Jan Skriver.

Danmarks tre par ynglende kongeørne har indledt deres familieliv på meget forskellige tidspunkter i 2014. Men de er fælles om at have haft en frugtbar sæson, og facit lyder på fire danske kongeørneunger i år. Det skriver Dansk Onritologisk Forening i en pressemeddelelse 8. september 2014.

Kongeørnene i Hals Nørreskov nord for Limfjorden var tidligt i forårshumør i år, og de lagde æg, så der var to unger i reden allerede i april. Midt i juli fløj ørneungerne så sammen med forældrene over skoven.

Ørnene i Lille Vildmose er senere på den i denne sæson. I Høstemark blev kongeørnenes unge først set uden for skoven i slutningen af juli, og den er først midt i august begyndt at vise sit mægtige vingefang over området.

I Tofte Skov i den sydlige del af Lille Vildmose sender kongeørneparret formentlig først deres unge på vingerne mod slutningen af august eller i begyndelsen af september.

– Vi undrer os over, at der i år har været så stor forskel på, hvornår de tre par kongeørne er gået i gang med æglægningen, men vi kan kun konstatere det, ikke give nogen forklaring, siger ornitologen Tscherning Clausen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for kongeørnen.

Det vil sige, at han samler alle data om kongeørne i Danmark og holder nøje øje med udviklingen i bestanden.

31 unger på 16 år

Med årets ynglefacit på fire flyvedygtige unger er der i alt fostret 31 danske kongeørne de seneste 16 år, og på den baggrund kan det overraske, at der ikke yngler flere kongeørne i det danske landskab, end tilfældet er.

– Vi kender kun skæbnen for to af de mange danske kongeørneunger. Et år fløj en unge fra parret i Hals Nørreskov mod en højspændingsledning og blev dræbt, mens ungen fra parret på Overgaard ved Mariager Fjord blev fundet stærkt forkommen ved Tønder nær den dansk-tyske grænse. Det var i 2009, dét år da de gamle Overgaard-ørne pludselig forsvandt, og aldrig siden er set. De unge kongeørne, der forulykkede, var begge ringmærkede, derfor er vi sikre på deres oprindelse, siger Tscherning Clausen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.