Sprøjtning af hvedemarker mod skimmelsvamp kan bidrage til udviklingen af de livsfarlige resistente skimmelsvampe. Foto: Niels Riis Ebbesen.

Sidste år besluttede Sundhedsministeriet, at Statens Serum Institut (SSI) skal overvåge udviklingen i en særlig type resistent skimmelsvamp, der kan give en livstruende infektion i lungerne. Den resistente variant af skimmelsvampen opstår i naturen som følge af industriens og landbrugets brug af sprøjtemidler til at bekæmpe svampeangreb i eksempelvis hvede.

Nu viser de første tal fra overvågningen, at 14 ud af 319 undersøgte patienter har båret en såkaldt miljøresistent variant af skimmelsvampen Aspergillus fumigatus. Det skriver DR Nyheder, den 8. oktober 2019.

Overlæge Maiken Cavling Arendrup, SSI. Pressefoto.

– Det gør os bekymrede, fordi det ser ud som om, at den resistens er stigende. Og samtidig ser vi også, at det her problem stiger andre steder i verden, lyder det fra Maiken Cavling Arendrup, der er professor, overlæge og leder svampelaboratoriet på SSI.

Overvågning af Aspergillus fumigatus

I 2018 blev det besluttet at starte en national overvågning af forekomsten af Aspergillus fumigatus, og de første tal dækker perioden oktober 2018 til marts 2019.

Overvågningen sker i samarbejde med landets mikrobiologiske afdelinger, der har fundet 319 patienter, der har båret den specifikke skimmelsvamp.

Hos 14 ud af de 319 patienter var skimmelsvampen af den miljøresistente variant.

Tidligere undersøgelser har peget på en mindre forekomst af den miljøresistente skimmelsvamp, men de kan ikke direkte sammenlignes med disse tal, der er de første, systematisk indsamlede oplysninger i Danmark.

Sjælden indtil videre, men livsfarlig

Hidtil har det været ganske få personer, der rammes af en Aspergillus-svampeinfektion. Årligt sker det kun for omkring 500 personer, skønner SSI.

Aspergillus er en i miljøet almindeligt forekommende skimmelsvamp, der kun sjældent forårsager infektion i mennesker. Ved infektion, forårsager Aspergillus til gengæld ofte et alvorligt forløb med høj dødelighed. Overvågning af resistens i sygdomsfremkaldende Aspergillus blev indført i efteråret 2018, da man har observeret stigende forekomst af resistens blandt kliniske isolater. 

Infektionen rammer nemlig ikke sunde og raske personer, men kun folk som i forvejen er syge.

Særligt for patienter med et stærkt nedsat immunforsvar, eksempelvis organtransplanterede og mennesker med blodsygdomme og leukæmipatienter i kemobehandling, kan en infektion med resistent Aspergillus fumigatus være livsfarlig.

– For de patienter, som er i de risikogrupper, der stiger dødeligheden med 20 procent, siger Maiken Cavling Arendrup.

Bliver resistente i miljøet

Den miljøresistente variant af skimmelsvampen opstår i naturen som følge af industriens og landbrugets brug af midler til at bekæmpe svampeangreb i eksempelvis hvede.

Disse midler indeholder såkaldte azoler, som også er førstevalget i behandlingen af patienter med en svampeinfektion. Men hvis infektionen er resistent over for azolerne, så virker behandlingen ikke.

Ifølge SSI blev den første gang fundet i Danmark i slutningen af 2007, som er samme år for de første fund af resistente MRSACC398-bakterier blandt husdyrindustriens ansatte.

Læs mere om landbruget og den nye sundhedstrussel

Sprøjtegifte miljøgodkendes uden skelen til, om de kan medføre resistens, der gør det umuligt at behandle mennesker.

Eksperter om nyt resistensproblem: Giv mennesker førsteret til svampemidler

Visited 10 times, 9 visit(s) today

One Comment

  1. Utroligt at de f…….. giftlandmænd får lov til at forpeste vores tilværelse – hvorfor forbyder regeringen ikke gift i fødevareproduktionen ?

Skriv en kommentar