For fjerde gang – NEJ TAK til glyfosat og Roundup

Glyphosat_NEJ

Den tyske miljøorganisation BUND er overbevist om, at glyphosat skal forbydes, så miljøet ikke længere forurenes af det meget populære giftstof.

For fjerde gang har EU’s medlemsstater forsøgt at nå til enighed om, at forlænge godkendelsen af giftstoffet glyphosat til anvendelse i landbrug og gartneri, men det lykkedes ikke.  Der er dog risiko for, at EU-Kommissionen i næste uge på egen hånd beslutter at forlænge godkendelsen af aktivstoffet på trods af det manglende flertal.

Fredag, den 24. juni 2016, har medlemsstaterne stemt om, hvorvidt godkendelsen af aktivstoffet glyphosat, som bruges i blandt andet ukrudtsmidlet roundup, skulle forlænges.

Det endte med dødt løb, eftersom der blandt EU’s medlemslande hverken var kvalificeret flertal for eller imod en teknisk forlængelse på halvandet år.

“Kommissionen beklager, at ingen beslutning kunne blive truffet af medlemsstaterne, på trods af dens bestræbelser i de seneste uger for at imødekomme anmodninger og bekymringer fra en række nationale regeringer, samt fra Europa-Parlamentet,” lyder det i et emailsvar fra EU-Kommissionens talsmand til Landbrugsavisen.dk.

Fordi der hverken var flertal for eller imod – er der risiko for, at EU-Kommissionen træffer en afgørelse på egen hånd i næste uge, som betyder, at glyphosat kan få en teknisk forlængelse, indtil EU’s fødevareagentur næste år kommer med en større udredning om glyphosat.

RoundUp_protest

Over det meste af den industrialiserede verden protesteres der stadig mere voldsomt mod de enorme mængder af giftstoffet Roundup, der produceres af kemigiganten Monsanto.

EU-Kommissionens talsmand bekræfter over for Landbrugsavisen.dk, at EU-Kommissionen nu juridisk set har ret til at forlænge glyphosatgodkendelsen, men EU-Kommissionen er stadig fåmælt om næste uges beslutning. Talsmanden for Vytenis Andriukaitis, EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, melder, at kommissæren på mandag vil diskutere sagen sammen med resten af EU-Kommissionen, og her skal man beslutte, om man vil gå imod den betydelige modstand mod en godkendelse af giftstoffet, som blandt tyske, svenske og hollandske forbrugere har givet udtryk for.

Den 30. juni udløber den nuværende tilladelse til at markedsføre produkter med stoffet i EU, og et kvalificeret flertal har nu gentagne gange afvist en fornyelse. ved den tredje afvisning var det ifølge Wall Street Journal og timesofmalta.com kun Malta, som stemte direkte imod en forlængelse af licensen, men eftersom syv store lande helt undlod at stemme, blev det ikke til et kvalificeret flertal. De syv lande var Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, Østrig, Portugal og Luxembourg. Den danske regering og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er glødende tilhængere af en forlængelse af godkendelsen.

Sprøjtegris_randzone6

Sensommerens ræverøde marker vil ofte være nedvisnede med glyfosat.

Danmark stemmer ja

Den danske regering vil fortsat tillade landmænd at sprøjte verdens mest udbredte plantegift, glyphosat, på markerne helt frem til ti dage, før korn, raps og ærter bliver høstet. På den måde bliver afgrøderne slået ihjel. Og netop fordi planterne visner, opnår de en ensartet modning. Til gengæld efterlader det flere rester af de glyphosat-holdige sprøjtemidler, herunder Roundup, på afgrøderne. Netop af den grund har EU-Parlamentet opfordret til, at praksis med at sprøjte markerne kort for høst bliver forbudt, men det agter den danske regering ikke at gennemføre.

Denne anvendelse af giftstoffet benævnes på dansk både nedvisning og tvangsmodning, mens den på engelsk går under den mere dramatiske betegnelse green burndown.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.