Forgifter statsskoven dyrene?

sliksten-med-afmaerket-sliksten

I en urørt del af Gribskov er der for få uger siden fældet en rødgran, som er forsynet med en 10 kilo tung lys-rødbrun sliksten. Det er en saltblanding, der blandt andet indeholder kobber, der kan være skadelig for vildtet. Den afbillede sten indeholder ikke mindre end 40 gram kobbersulfat.

Sliksten, der indeholder så meget kobber, at de kan være skadelige for vildtet, er netop opsat i den kommende Nordsjællandske Nationalpark for at give hjortene større gevirer.Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis 19. oktober 2016. Her bringer vil indlægget:

Søren Wium-Andersen portrært 121 Kb

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød.

Sliksten indeholder en lang række salte, som nogle dyr har brug for. Men anvendelsen af sliksten i Gribskov undrer mig. For det firma, der har produceret slikstenene, skriver i deres salgsbrochure, at netop de af Naturstyrelsen anvendte, Farm Rock Vildt saltsliksten, ikke må bruges på økologiske landbrug. Men den oplysning har ikke fået Naturstyrelsen til at tænke over, at der kan være alt for meget kobber i de anvendte sliksten, som er opstillet i et område, der er udlagt som urørt skov.

Undersøgelser, publiceret af EU’s landbrugsfaglige panel EFSA har netop påvist, at drøvtyggere er mere følsomme overfor kobber end tidligere antaget, hvorfor jeg vil opfordre til, at de måske for vildtet giftige sliksten snarest fjernes fra Gribskov, og erstattes af den type sliksten, der må anvendes på økologiske brug. For Naturstyrelsen må have kendskab til EFSA’s undersøgelse, der viser, at selv mindre mængder af kobber kan være farlige for drøvtyggerne.

kobberdoedjagt

Kobber i store doser er dræbende for råvildt.

Rådyrsygen” har nu hærget i Danmark siden 2002. Op til 85 procent af bestanden er forsvundet på Sydfyn. Rådyrsygen kan skyldes de store kobbermængder, som vi nu ved er blevet spredt med gyllen, og som vi nu også ved påvirker drøvtyggernes fordøjelsessystem.

Naturstyrelsen har flere gange stillet i udsigt, at den vil gennemføre nye kritiske undersøgelser af ”rådyrsygen”. Det ser jeg frem til, men også til at det lokale skovdistrikt undlader at opsætte sliksten med giftige mængder af kobbersulfat til vildtet i Gribskov.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.