På trods af det danske vindmølleeventyr har vi ikke grøn vækst, argumenterer forskere. Privatfoto

Grøn vækst i Danmark? Nej, vi har ej, argumenterer forskere

Danmark bliver nogle gange omtalt som et grønt foregangsland. Men i en ny videnskabelig artikel publiceret i tidsskriftet Ecological Economics afliver forskere myten om, at andre lande bare skal gøre som os danskere, når klimaforandringerne skal bremses. Artiklen er en reaktion på, at den anerkendte svenske klimaforsker professor Johan Rockström i 2018 fremhævede Danmark som et land med grøn vækst i det videnskabelige tidsskrift Energy Research & Social Science.

Læs den originale artikel her.

Det skriver videnskab.dk den 26. august 2021.

Johan Rockström mente, at Danmarks vindmølleeventyr, anden omlægning til vedvarende energi og den følgende reduktion i udledning af CO2 er et eksempel på, at grøn omstilling og økonomisk vækst kan gå hånd i hånd.

Men ifølge den nye artikel er det nonsens, at der er grøn vækst i Danmark.

»I den offentlige debat mangler der klarhed om, hvorvidt Danmark er et foregangsland med grøn vækst eller ej. ‘Grøn vækst’ et tilpas vagt begreb, til at det kan bruges til greenwashing,« siger en af forfatterne, Joachim Peter Tilsted, der er ph.d.-studerende og forsker i grøn omstilling på Lund Universitet i Sverige.

Energiomstilling er ikke nok

Selvom vedvarende energi fra eksempelvis sol og vind er blevet en god forretning, er det ikke tilstrækkeligt at omlægge energisektoren for at have grøn vækst, argumenterer han og kollegerne i deres artikel.

Grøn vækst må ifølge forskerne forudsætte, at økonomien vokser, samtidig med at et land:

 • lever op til Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til langt under 2 grader – helst under 1,5 grader.
 • tager ansvar for den CO2, der udledes uden for landets grænser.
 • stopper med at forbruge flere ressourcer, end Jorden kan levere, og i øvrigt har en økonomisk aktivitet, der ikke skader natur og miljø.

  Joachim Peter Tilsted

3 grunde til, at der ikke er grøn vækst i DK

Joachim Peter Tilsted og hans medforfattere nævner en række grunde til, at Danmark ikke lever op til kriterierne for grøn vækst. Her er tre af dem:

1) Import ignoreres

En lind strøm af forbrugsvarer som tøj og elektronik importeres konstant til Danmark.

Produktion og import af de danske forbrugsvarer er klimabelastende. Men et FN-princip foreskriver, at CO2-udledninger tilskrives det land, de finder sted i – altså der, hvor varerne produceres i og fragtes fra.

(…)

2) International transport tæller ikke med

Verdens største containerrederi, Mærsk Line, bidrager hvert år med milliarder til nationalregnskabet og er en medvirkende årsag til den fortsatte økonomiske vækst i Danmark.

Rederiets fragtskibe udleder store mængder CO2, men da det sker i internationale farvande, tæller det ikke med i Danmarks klimaregnskab.

I 2018 kom en fjerdedel af den biomasse, der forsynede danskerne med elektricitet, fra træ, der blev importeret fra Rusland og USA. Det giver ikke grøn vækst, mener forfatterne. Privatfoto

3) Biomasse er primær energikilde 

Langt størstedelen af den vedvarende energi, der produceres i Danmark, kommer fra biomasse. Biomassen består primært af træ fra produktionsskov samt møg og planterester fra landbruget.

I 2018 kom en fjerdedel af den biomasse, der forsynede danskerne med elektricitet, fra træ, der blev importeret fra Rusland og USA, fremgår det i en rapport fra Energistyrelsen.

(…)

Læs hele artiklen her

Bannerfoto: Emma Mærsk er 398 meter langt og 56 meter bredt, hvilket cirka modsvarer fire fodboldbaner lagt efter hinanden. Skibet har en højde på 100 meter og en total tonnage på 156.907 tons. Det afgik fra værftet ved Munkebo 16. august 2006, men grundet sin enorme størrelse i forhold til den relativt lille Odense Fjord, blev den kolossale konstruktion bugseret baglæns ud af fjorden ved hjælp af otte slæbebåde. Skibet var tømt for al last, hvilket gjorde skruen synlig. Efter to timers bugsering slap det ud af fjorden ved Enebærodde (billedet) og kunne tankes op fra et tankskib, inden det påbegyndte en uges testsejlads forud for den første rejse. Foto: Hunderup Luftfoto, 16. august 2006

Kommentarer

 1. Poul Simonsen

  Mærsk har lige bestilt nye containerskibe, der skal drives med “e-metanol”, som de postulerer er CO2 neutral. Den slags plejer at være fup og fidus.

  Hvad siger fagkundskaben til Mærsks postulat?

 2. I forhold til spørgsmålet, om det er muligt at opretholde en økonomisk vækst som er forenelig med hensynet til klimaet, der er IPCCs videnskabelige udkast til 3. delrapport helt klar: Svaret er nej!

  Der er ikke plads til fortsat økonomisk vækst i de rige lande, hvis temperaturstigningen skal holdes under de 2 grader på globalt plan:https://ing.dk/debat/ipcc-graenser-oekonomisk-vaekst-249081

  Udkastet til 3. delrapport skal igennem den politiske bearbejdning, inden det antager den form, som bliver offentliggjort. Sandsynligeden, for at det klare svar får lov at stå i den endelige udgave, er lille, da det går imod den position som stort set hersker uanfægtet i det politiske system verden over, men især her i DK, hvor vi som nogle af de største klimasyndere har været ledet af skiftende regeringer, der alle går ind for grønvask, dvs. faktuelt forkert fremstilling af dansk økonomisk vækst som klimavenlig.

  Jeg har været med i hele mit voksne liv. I 80’erne var jeg med i De grønne her på Fyn, hvor vi sad i det daværende amtsråd med vor repræsentant, Ole Jørgensen. Budskabet fra partiet var, at der er grænser for økonomisk vækst, og at vi skal lære at leve et godt liv uden. Partiet blev ødelagt af en invasion af overløbere fra traditionelle venstreorienterede partier, der kunne se en fremtid ved at gå ind i partiet De grønne. Pludselig var det fuld beskæftigelse og grøn vækst, der blev budskabet fra partiet.

  Sådan er det over alt i det politiske billede. Forestillingsevnen går ikke længere. Løsningen på alle problemer, inkl. dem, der kommer af den økonomiske vækst, skal findes i mere økonomisk vækst.

  Vesten vandt over østblokken med murens fald for lidt over 30 år siden. Siden har vinderne af den kolde krig kun haft sig selv som udfordring. Intet tyder på, at man når at forstå, at det kun nytter lidt at vinde over alle sine fjender, hvis man ikke formår at vinde freden, herunder freden med sine livsbetingelser, naturen, klimaet, livets mangfoldige og levende omverden.

  El, SF, R, er alle åh.. så optaget af klimaet. Men det, der tæller i deres praktiske adfærd, handler ene og alene om, hvordan de får gaflet lidt ekstra økonomiske midler over i de segmenter, som de henter deres stemmer hos. Kagen skal vokse, og deres egne skal have mere af den! Mindre økonomi, mere tid, mening, hensyn til livets sande betingelser, det er alt for abstrakte størrelser for dem, der primært er optaget af at sidde med ved bordet, uanset hvem der så sidder for bordenden, så er det den økonomiske vækst det gælder. Spørg bare MF og andre mf’er.

 3. Ja der er meget pseudovidenskab og beskyttelse af økonomiske særinteresser på spil i klimadebatten.

 4. Steen Jensen

  I en klima forandrings tid hvor stort set alle kyndige er enige om vi bl.a skal have mere skov er der 3 ting i dansk natur og klimapolitik jeg finder dybt problematisk:
  Biomasse kraftværkerne, rewilding og solcellepark projekterne….udover de allerede anlagte solcelleparker planlægges der yderligere 240 km2 , det er meget god jord der enten kunne gå i skov, anvendes til landbrug eller fri natur.
  Fælles for alle projekterne er der kun et resultat, mindre skov, mindre fri natur

  Ikke uden grund mange finder dansk klimapolitik paradoksabel

Skriv en kommentar