SteenPiperDrivkraften i affolkningen af det åbne danske land har været landbruget. Det fremhæver den aktuelle bog Oprør fra udkanten, der omtales i Information 23. marts 2015. I bogen skriver forlægger Steen Piper, bosiddende i Skjern om de tidlige 1950’ere:

»I min barndom var der 3-400.000 landbrugsbedrifter, de fleste små. 25 år senere var jeg med til at udforme en rød-grøn landbrugspolitik. På det tidspunkt i 1981 var antallet af landbrugsbedrifter reduceret til godt og vel 100.000.«

Det rød-grønne landbrugsprogram, som Steen Piper var med til at lave for SF, fik dog begrænset gennemslagskraft. Landbrugsafviklingen er fortsat nådesløst. Som Piper selv skriver:

57-Landbrugsbedrifter i Danmark 1951-2022»I dag er slutspillet om dansk landbrug, som vi kender det, i gang. Der er højst 10.000 heltidslandbrugsbedrifter, og jordfordelingen i dag ligner den, som fik eftertænksomme og forudseende adelsmænd fra Lolland til at skitsere og foreslå omfattende jordreformer, som kom til at forvandle, ja, affeudalisere Danmark for 250 år siden.«

Steen Piper peger på, at heltidsbrugene samtidig er knuget af en gældsbyrde, der kan bringe flere tusinde af dem i konkurs.

Som forklaring på, at det er gået så galt, henviser Steen Piper til prisudviklingen på henholdsvis landbrugsprodukter og landbrugsjord:

»I 1974 kostede én hektar gennemsnitsjord det, der svarer til 239 tønder korn. I 2007 var prisen på én hektar jord steget til 2.777 tønder korn!«

Prisstigningerne forklarer Piper med, at jordspekulation er fremmet af, at Folketinget gradvist har opgivet kravet om, at landbrugsejendomme kun må ejes af en familie, der bor på ejendommen og driver den. Senest er der åbnet for, at fonde og aktieselskaber kan købe dansk landbrugsjord.

Læs hele omtalen af bogen her.

Visited 24 times, 22 visit(s) today

Comments are closed.