Landbruget ødelægger landet

SteenPiperDrivkraften i affolkningen af det åbne danske land har været landbruget. Det fremhæver den aktuelle bog Oprør fra udkanten, der omtales i Information 23. marts 2015. I bogen skriver forlægger Steen Piper, bosiddende i Skjern om de tidlige 1950’ere:

»I min barndom var der 3-400.000 landbrugsbedrifter, de fleste små. 25 år senere var jeg med til at udforme en rød-grøn landbrugspolitik. På det tidspunkt i 1981 var antallet af landbrugsbedrifter reduceret til godt og vel 100.000.«

Det rød-grønne landbrugsprogram, som Steen Piper var med til at lave for SF, fik dog begrænset gennemslagskraft. Landbrugsafviklingen er fortsat nådesløst. Som Piper selv skriver:

57-Landbrugsbedrifter i Danmark 1951-2022»I dag er slutspillet om dansk landbrug, som vi kender det, i gang. Der er højst 10.000 heltidslandbrugsbedrifter, og jordfordelingen i dag ligner den, som fik eftertænksomme og forudseende adelsmænd fra Lolland til at skitsere og foreslå omfattende jordreformer, som kom til at forvandle, ja, affeudalisere Danmark for 250 år siden.«

Steen Piper peger på, at heltidsbrugene samtidig er knuget af en gældsbyrde, der kan bringe flere tusinde af dem i konkurs.

Som forklaring på, at det er gået så galt, henviser Steen Piper til prisudviklingen på henholdsvis landbrugsprodukter og landbrugsjord:

»I 1974 kostede én hektar gennemsnitsjord det, der svarer til 239 tønder korn. I 2007 var prisen på én hektar jord steget til 2.777 tønder korn!«

Prisstigningerne forklarer Piper med, at jordspekulation er fremmet af, at Folketinget gradvist har opgivet kravet om, at landbrugsejendomme kun må ejes af en familie, der bor på ejendommen og driver den. Senest er der åbnet for, at fonde og aktieselskaber kan købe dansk landbrugsjord.

Læs hele omtalen af bogen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.