Forureningen fra de ansøgte havbrug bliver dobbelt så stor som forudset

Den stigende forekomst af de dræbende lakselus i danske farvande truer rentabiliteten i de planlagt havbrug.

Flemming Seiersen.

Forureningen fra de havbrug, der er søgt om at få anlagt i danske farvande, bliver dobbelt så stor som forudset i Landbrugspakken. I en oversigt fra Miljø- og Fødevarestyrelsen viser det sig, at de 21 ansøgninger om nye havbrug samlet vil udlede 1645 tons kvælstof og 197 tons fosfor. Det er dobbelt så meget, som Landbrugspakken giver mulighed for. De tre ansøgninger, der ligger om tre havbrug alene ved Djursland vil betyde en 50 procent større forurening end de hidtidige oplyste 300 tons kvælstof og 36 tons fosfor – nemlig 460 tons kvælstof og 52 tons fosfor.

Det fremgår af et svar fra Miljø- og Fødevareministeriet til Enhedslistens fiskeriordfører, Søren Egge Rasmussen.

Søren Egge Rasmussen (EL) styrer med sikker hånd opklaringen af talforvirringen i Lunde Larsens havbrugscirkus.

Lunde Larsen stadig minister for havbrug

– Så der er god grund til at fortsætte kampen imod nye havbrug, selv om fiskeriminister Esben Lunde Larsen er fyret som fiskeriminister. Han er nemlig stadig minister for havbrug, selvom hans partifælle, Karen Ellemann, er blevet ny fiskeriminister. Det siger Søren Egge Rasmussen til www.gylle.dk

Værre end det, der er meddelt

– Udledningen af kvælstof og fosfor vil derfor blive værre end det, der hidtil er beskrevet. Derfor er det godt, at vi nu har fået flere oplysninger frem i svaret fra Miljø- og Fødevareministeriet. Derfor vil jeg selvfølgelig forfølge sagen. Vi kan jo også håbe på, at nogle af ansøgerne stopper deres ansøgninger af sig selv, siger Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Der er jo allerede en, der har stillet sin ansøgning ved Djursland i bero, bl.a. på grund af risikoen for lakselus .

Svar fra ansøgerne inden 2. oktober – ellers bortfalder ansøgningerne

Det er det måske noget, der kan tyde på, vil ske. Miljø og Fødevareministeriet kræver nemlig svar på en række spørgsmål til ansøgeren, Pedersen Lime II i Horsens om havbrug ved Hjelm og i Kattegat. Spørgsmål, som www.gylle.dk har fået via aktindsigt i.

Miljø- og Fødevareministeriet stiller en række spørgsmål  til ansøgeren om Hjelm Havbrug:

·       Vil eventuelle sygdomme i havbrugene påvirke de naturlige fiskebestande?

·       En beskrivelse af havbrugets visuelle påvirkning af området?

·       Havbrugets beliggenhed ønskes opdateret?

·       En nærmere beskrivelse af miljøpåvirkningen. Hvordan påvirker nærings- og organiske stoffer det lokale miljø?

·       Redegørelse for tilstrømning af næringsstoffer til vandområderne?

·       En beskrivelse af områdets bundforhold, forekomster af stenrev, makroalger og planter, og hvordan de vil blive påvirket af havbruget?

·       En beskrivelse af omfanget af udledning af medicin og kobber (imprægnering af net)?

·       En vurdering og redegørelse og miljøpåvirkninger af driftsforstyrrelser og uheld ved udslip af fiske fra havbruget?

Beboerne på Djursland har for længst taget stilling til Lunde Larsens havbrug.

·       En beskrivelse af havbrugets påvirkninger af lokalområdet og nærliggende kyst- og habitatområder. Herunder omfang, varighed og hyppighed af påvirkningen. Beskrivelsen skal indeholde udledning af næringsstoffer. Herunder organisk stof og hjælpestoffer?

I forbindelse med ansøgningen om Kattegat Havbrug spørger Miljø – og Fødevareministeriet:

·       Der ansøges om produktion af regnbueørred, sølvlaks og atlantisk laks. Der ønskes en præcisering af, om det alene er de trelaksearter, det drejer sig om?

·       En præcisering af potentielle miljøpåvirkninger ved udslip af disse fiskearter? Herunder en nærmere beskrivelse af risiko for de naturlige fiskebestande i området?

·       Der ønskes en vurdering af risikoen for eventuelle sygdommes påvirkning af de naturlige fiskebestande?

·       En nærmere beskrivelse af produktionsforløbet?

·       Også her ønskes der en beskrivelse af havbrugets visuelle påvirkning af området?

·       Der oplagres ikke foder og hjælpestoffer på selve anlægget. Skal det forstås sådan, at der dagligt skal sejle en foderbåd ud til anlægget?

·       En nærmere beskrivelse af miljøpåvirkningen, tilstrømning af næringsstoffer til området og beskrivelse af bundforhold.

·       Også her en beskrivelse af udledning af medicin og kobber.

VVM redegørelse taget mindst et år

Miljø – og Fødevareministeriet tilføjer, at udarbejdelsen af en VVM-redegørelse vil tage mindst et år. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om man vil kræve en VVM-redegørelse.

Men som nævnt har ansøgeren endnu ikke svaret på de stillede spørgsmål. Det skal ske senest den 2. oktober. Ellers bortfalder ansøgningen. Ministeriet har rykket ansøgeren for svar den 26. juli.

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.