Fugledage_snespurv
De første snespurve er ankommet fra Skandinaviens højfjelde. De europæiske snespurve overvintrer i bl.a. Skotland, det sydlige Skandinavien, Holland, Tyskland og dele af Centraleuropa, fx de ungarske stepper. Foto: DOF/John Larsen.

Den sidste uge af september og de første oktoberdage er den mest artsrige tid på året, hvad angår fugle i den danske natur. Flere Afrika-trækkere er stadig hos os, mens trækgæster nordfra indfinder sig i stor stil og blander sig med de indfødte danske standfugle. Nederst kan du se video af musvåger på træk. Det skriver Jan Skriver, Dansk Ornitologisk Forening, i en pressemeddelelse, 2. oktober 2015.

De første dage af oktober er den danske fuglefaunas svar på store rejsedag før jul. De fleste er på farten, og alle er på stikkerne. Der er trængselstider på hovedfærdselsårerne, inden de rejsende fordeler sig til deres respektive destinationer.

MichaelFink
Michael Fink, DOF.

– Netop nu har vi årets største mangfoldighed af forskellige fuglearter i vores natur. Jeg vil tro, at et sted mellem 250 og 275 arter kan ses i Danmark på denne tid af året. Almindelige, fåtallige og sjældne arter mellem hinanden, siger Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

– Det hænger blandt andet sammen med, at vi endnu kan træffe de fleste Afrikatrækkere i vores landskab. Det er arter som skovsanger, gulbug og rødrygget tornskade, der alle i løbet af efteråret flyver syd for Sahara for at holde vinter. Men de sidste rejsende mod Afrika har endnu ikke forladt os. Derfor kan vi endnu en god uges tid eller to opleve hele paletten af sangfugle. Også enkelte lærkefalke, fiskeørne og hvepsevåger, der ligeledes skal til Afrika, kan fortsat ses i Danmark en tid, siger Michael Fink.

Fugledage_fuglekonge
Også Danmarks mindste fugl. fuglekongen, er på farten. Den vejer blot 5 gram, men trækker alligevel tusindvis af kilometer hvert efterår. Foto: DOF/John Larsen.

Afgange og ankomster
Mens trækket mod troperne endnu ikke er afsluttet for alle de varmekrævende fugle, så har de første gæster fra Arktis og Nordskandinavien indfundet sig i det danske landskab.

Sæsonens tidligste snespurv, der er verdens nordligst ynglende spurvefugl, er allerede stemplet ind. Og en lang række arter af arktiske og højnordiske vadefugle er ankommet de seneste måneder, inden mange af dem snart vil drage videre.

– Månedsskiftet september-oktober repræsenterer det overlap med ornitologiske yderpunkter i skikkelse af Afrikatrækkere, arktiske, højnordiske og russiske fugle, der får artsdiversiteten til at kulminere i Danmark. Netop nu får vi også besøg af et stigende antal sangfugle fra centrale dele af Sibirien. Det er arter som hvidbrynet løvsanger og fuglekongesanger. I år har vi også oplevet mange aftenfalke fra landene sydøst for os. Disse sjældne rovfugle er her endnu, ofte i selskab med vores indfødte tårnfalke, siger Michael Fink.

Vejret i den første del af oktober vil afgøre, hvornår og hvor hurtigt et stigende antal fuglearter spredes mere og mere i geografien, så den aktuelle høje artsdiversitet i Danmark daler. En lun og stabil vejrperiode vil holde på mange trækfugle, mens regn og rusk vil give signal til et større opbrud.

Comments are closed.