Gjerskov håner EU-kommissær for “papirnusseri”

untitled

Kommissær Ciolos hånes af Mette Gjerskov, fordi han vil afskaffe landbrugsstøtten til golfbaner.

I et skriftligt svar til Altinget.dk håner fødevareminister Mette Gjerskov (S) landbrugskommissær Dacian Cioloş, som hun kalder “skrivebordsfilosof”.

Uden dog at fremlægge egentlige argumenter forsøger Gjerskov at forklare sit forsvar for landbrugsstøtten til golfbaner, flyvepladser og andre ikke-landbrugsmæssige arealanvendelser ved at henvise til risikoen for “papirnusseri”.

Svaret skal læses om en reaktion på den irettesættelse Gjerskov modtog fra landbrugskommissæren under et ministerrådsmøde i Bruxelles midt på måneden.

Kommissæren ønsker at indføre en såkaldt negativliste, som skal være obligatorisk for medlemslandene. Listen skal klargøre, hvem og hvad der ikke kvalificerer til at få landbrugsstøtte. Problemet er voksende folkelig modstand mod EU-landbrugsstøtte til golfbaner, campingpladser og lufthavne, og det vil kommissæren sætte en stopper for.

Men så nemt er det slet ikke, påstår den danske minister, som på den en side kritiserer listen som “overflødig”, men på den anden side er parat til at acceptere den, hvis den blot bliver frivillig for medlemslandene.

”Jeg kan godt se, at det er meget besnærende at træffe en skrivebordsbeslutning i Bruxelles, men hvis det var så let, så gjorde vi det jo,” hævder Mette Gjerskov i sin redegørelse til Altinget.dk.

Hun mener ikke, listen vil virke efter hensigten.

”Dacian Cioloş’ skrivebordsfilosofier kan vi ikke bruge til ret meget i det praktiske arbejde i medlemslandene. En negativliste vil skabe papirnusseri i lange baner og være lige så let at omgå, som det er at sidde og udtænke idéen bag et kontor i Bruxelles,” skriver hun.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.