Det umættelige kinesiske marked driver fortsat verdenshandlen med kød til nye højder. Især svinekødet fortsætter sin vækst.

Verdens samlede kødproduktion forventes at falde i 2020 på grund af dyresygdomme, COVID-19-relaterede markedsforstyrrelser og de langvarige virkninger af tørke. International handel med kød vil sandsynligvis registrere en moderat vækst, stort set opretholdt af høj import fra Kina

For andet år i træk forventes verdens kødproduktion at falde i 2020 til 333 millioner tons (svarende til kropsvægt), hvilket er 1,7 procent mindre end i 2019. Det skriver FN’s fødevareorganisation FAO i sin halvårsrapport om verdenshandlen med fødevarer.

Her finder du rapporten.

Meget af tilbagegangen vil igen afspejle et kraftigt fald i den globale produktion af svinekød, stort set koncentreret i de asiatiske lande, der er påvirket af afrikansk svinepest (ASF), men også af kvæg, især i USA og Australien. I modsætning hertil forventes den globale produktion af fjerkrækød at udvide, skønt den kun udgør halvdelen af ​​den produktionen sidste år. Der forventes også beskeden produktionsvækst for fårekød.

Væksten i alle kødsektorer er blevet negativt påvirket af COVID-19 markedsforstyrrelser, hvilket øger virkningen af ​​dyresygdomme, især ASF og Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI).

Mens virkningerne af ASF og andre dyresygdomme er begrænset til de berørte lande, har COVID-19 en omfattende indvirkning på handlen med alle typer kød. Sociale distancearbejdere har resulteret i mangel på arbejdskraft i slagterier, kødforarbejdnings- og pakkerier, hvilket tvinger nogle virksomheder til at lukke ned, skaber forstyrrelser gennem hele forsyningskæden og får priser på landbrugsvirksomheder til at falde.

I nogle lande eller underregioner med gode græsningsforhold, såsom Brasilien, eller i de tidlige stadier af besætningsopbygning, såsom Australien og New Zealand, var landmændene i stand til at styre salget af kvæg bedre. I mere intensive produktionssystemer for drøvtyggere, såsom fodermarker i stor skala i USA og Østeuropa, synes forstyrrelserne forårsaget af pandemien at være større.

Efterspørgslen ramt af COVID-19 forholdsregler

Hvad angår efterspørgsel på kød, resulterede COVID-19-lukninger, fysisk distancering og markedslukninger i væsentligt reduceret salg af fødevareservices (f.eks. I restauranter, cateringfirmaer til flyselskaber, tog, universiteter, skoler og dagplejecentre), hvilket førte til overskydende lagre af kød, kun delvist opvejet af øget detailsalg.

Eksporten af svinekød til Kina fra EU er steget voldsomt siden 2010. I dag er Kina den største svinekødskunde i EU. Kilde: Eurostat.

Tabet af salg til fødevareservices var særlig alvorligt i urbaniserede lande med høje forbrugsniveauer uden for hjemmet og store servicesektorer, især turisme. Selv om stigningen i detailsalg, drevet af panikopkøb, midlertidigt øgede priserne på forbrugskød, er tabet af job og økonomiske vanskeligheder forbundet med sundhedskrisen til sidst sandsynligvis resulteret i begrænset køb af kød og forbrug, en yderligere akkumulering af lagre og overskydende eksportmuligheder. I mellemtiden er det rapporteret, at logistiske flaskehalse og havnefaciliteter hindrer handelsstrømmene, hvilket får de internationale kødpriser til at falde kraftigt.

Nedgang i produktionen forventes i de vigtigste kødproducerende lande, herunder Kina, USA, Vietnam, Indien, Australien, Filippinerne og Tyrkiet, mens der forventes moderate udvidelser i Brasilien, Den Europæiske Unions 27 medlemslande (EU) og Det Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland (UK), Den Russiske Føderation og Mexico.

Også den danske svineindustri vækster til nye højder takket være Kina, der i dag er den næststørste aftager af dansk svine kød. Pressefoto.

Kinas import er fortsat den største drivkraft for den globale kødhandel i 2020

Verdenshandelen med kødprodukter forventes at stige med 2,4 procent til 37 millioner tons i 2020, en betydelig afmatning fra de 6,8 procent, der blev registreret i 2019. Stigningen skyldes fuldstændigt handlen med svinekød, da handel med kvæg, fjerkræ og får kød forventes at stagnere eller falde.

Kina forventes igen at være den vigtigste motor for vækst i kødhandel i 2020, med en importstigning på 24 procent. Flere beskedne stigninger forventes for Canada, Japan, Singapore og Filippinerne, mens USA, Republikken Korea, Den Russiske Føderation, Sydafrika, Vietnam, Cuba og Saudi-Arabien alle forventes at reducere deres indkøb. Den forventede globale stigning i importefterspørgslen efter kød forventes at blive imødegået gennem øget eksport fra Brasilien, USA, EU og Storbritannien, Canada, Mexico og Den Russiske Føderation.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar