Kina

Omlægning af EU’s landbrugsstøtte er en svær kamel at sluge for Martin Merrild

Er dansk landbrug kørt helt af sporet i egoisme og krævementalitet? Foto: Bent Lauge Madsen

L&F står først og fremmest for det kapitalintensive topsubsidierede og ekstremt forurenende landbrug, hvor der hidtil har været nøje overensstemmelse mellem hvor meget landbruget tildeles i støtte fra EU og den grad af belastning, som erhvervet har udgjort for miljøet.

På opfordring fra redaktionen har forfatter og cand. phil. Steen Ole Rasmussen, Odense, skrevet denne analyse af danske landmænds reaktion på budgetaftalen mellem EU’s statschefer:

Minkavler Martin Merrild lever højt på skatteydernes EU-tilskud og den støtte er han ikke til sinds at slække på. Pressefoto: Landbrug & Fødevarer

EUs nye budget lægger op til en generel reduktion på 10 % af støtten til landbruget og åbner for, at 40 % af støtten kan lægges om til landdistriktsordningerne. Disse muligheder vil, hvis de udnyttes rigtigt, være til fordel for klima og miljø, altså det egentlige  fællesskab på europæisk plan, hvor støtten hidtil stort set er gået til overproduktion af kød og mælk på bekostning af livsbetingelserne til lands og til vands.

L&Fs formand Martin Merrild har svært ved at få det konventionelle landbrugs interesser til at gå i et med intentionerne bag EU’s nye budgetaftale, hvorfor hans vurdering af den er både banal og usammenhængende.

Hans problem er, at det konventionelle landbrugs interesser kun svært lader sig forene med omstillingen mod klimavenlighed, biodiversitet, bevarelse af rent miljø og livsbetingelser på, under og omkring landbrugsjorden. Den form for fællesskab, som han repræsenterer, er udelukkende magtelitens, dvs.:

  • finanssektoren, som skyder erhvervets kapitalværdier kunstigt op med lånepenge,
  • det politiske system her i landet, hvis interesser går i et med erhvervslivets,
  • storbønderne selv (L&F) som sidder på størstedelen af de arealer, som landbruget forvalter,
  • alle leverandørerne af kemi, energi, maskiner og importeret soja m.m.

Den generelle nedsættelse af EU’s landbrugsbudget med 10 % og mulighederne for at bruge 40% af de 6,3 milliarder, som dansk landbrug vil modtage årligt af EU’s budget, på landdistriktsordningerne, kan Martin Merrild slet ikke få til at passe ind i “den nødvendige grønne omstilling”. Patetisk, for det er netop, hvis det udnyttes, befordrende for den grønne omstilling!

Omlægningen til landdistriktsordningerne er præcist ment som hjælp til udviklingen frem mod en mere klimavenlig og bæredygtigt udnyttelse af landet.

Læs resten

Podcast: Da Danish Crown købte Kina-grisen i sækken

Danish Crown trak sig for nylig ud af en aftale om salg af fersk svinekød fra Danish Crowns nybyggede svinefabrik i Shanghai, der skulle have kastet masser af omsætning af sig, men Alibaba-selskabet viste sig ikke at kunne levere varen

Kina er verdens største marked for svinekød. Vi er nogen, der stadig husker, hvordan Danish Crowns topchefer gik rundt med armene over hovedet og smil så brede som Den Kinesiske Mur, da de for et par år siden indgik en salgsaftale i milliardklassen med Alibaba.

Nu er det hele faldet på gulvet?

Hør journalisterne Lars Attrup og Lone Andersen forklare og forsvare Danish Crowns milliondyre bommert…

Helt tilbage fra 2010, hvor den herostratisk berømte Venstre-politiker Eva Kjer Hansen (th.) var fødevareminister, har landbruget gang på gang på gang erklæret, at nu var dørene slået op på vid gab for Kina-eksporten. Billedet er fra Kjer Hansens 2. periode som fødevareminister (2015-2016), hvor hun også erklærede Kina-aftalen for indgået. Den første container kom dog først afsted i sommeren 2018, men allerede i november 2018 standsede kineserne importen. Nu er Danish Crowns egen fabrik i Shanghai også blevet ramt af svigtende samarbejde med kineserne. Nærmest Eva Kjer Hansen står svineproducent Asger Krogsgaard, der er næstformand i Landbrug & Fødevarer, så følger chefredaktør Henrik Lisberg fra landbrugsavisen og daværende direktør Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer. Pressefoto.

EU som hele verdens svinesti

Her dokumenterer Eurostat den voldsomme udvikling i eksporten af svinekød fra medlemslandene. Der ses ingen tegn på opbremsning trods den voksende klimabekymring. Kilde: Eurostat

Eksporten af svinekød fra EU-landene til resten af verden slog alle rekorder i 2019

Svinekød er i dag en vigtig eksportvare for de stadig større svinefabrikker i EU-landene. Privatfoto.

Ifølge Eurostat blev der sendt 4.735 626 mio. tons svinekød afsted fra de 28 medlemslande, et tal der aldrig tidligere har været så højt. Den største eksportør var Spanien med 1.183 747 mio. tons, skarpt forfulgt af Tyskland med 1.056 623 mio. tons. De danske svineproducenter tegnede sig for 711.710 tons, hvilket rakte til en 3. plads i svineligaen.

Den samlede danske eksport af svinekød var imidlertid langt større i 2019, end tallene angiver hos Eurostat, da eksporten af levende svin til andre EU-lande [især Tyskland og Polen] udgjorde hele 456.680 tons. Levende svin medregnes ikke i Eurostat-statistikken.

Læs resten

Kina var advaret mod nyt angreb af coronavirus, men reagerede ikke

En af de mere end 100 arter af flagermus der lever Kina. Foto: Wikipedia

Kinesiske forskere i Wuhan forudsagde Covid-19 pandemien allerede i januar 2019, men ingen reagerede, før det var for sent

Tolv måneder før den nye coronavirus førte til de første dødsfald over hele Kina, og derefter udløste global panik, havde en videnskabelig artikel fra fire kinesiske forskere advaret om, at fremtidens coronavirus-udbrud netop ville opstå i Kina.

Artiklen blev accepteret i fagtidsskriftet ”Viruses” i januar 2019 og publiceret i marts 2019, men dens advarsler blev aldrig hørt, og i januar 2020 var store dele af Kina angrebet af den nye coronavirus COVID-19, som tvang de kinesiske myndigheder til en fuldstændig nedlukning af en lang række millionbyer. Først i slutningen af februar 2020 har Kina forbudt al handel og fortæring af de vilde dyr, der mistænkes for at have overført den dødbringende virus.

Wuhan-forskere forudsagde pandemien

Artiklen var skrevet af fire forskere ved Wuhan Institute of Virology under Chinese Academy Science og havde titlen ”Bat coronaviruses in China”. Dens emne var en opgørelse af de kendte forekomster af coronavirus hos flagermus med henblik på at kunne identificere tidligere advarselstegn på zoonotiske udbrud og dermed minimere virkningen af ​​sådanne hændelser i Kina i fremtiden.

Læs resten

Forbruget af kinesisk medicin truer æselbestanden verden over

Det traditionelle kinesiske medicinprodukt eijao truer bestandene af æsler over det meste af verden. Foto: Wikipedia

En ny rapport fra The Donkey Sanctuary har påvist, at halvdelen af ​​verdens æsler kan være udslettet inden for de næste fem år på grund af den stigende efterspørgsel på traditionel kinesisk medicin. Der er behov for 4,8 millioner æslerhuder hvert år for at imødekomme efterspørgslen efter ejiao, en traditionel gelatinbaseret medicin. Efterspørgslen har allerede haft en alvorlig indvirkning på æselbestanden i flere lande over hele verden.

Det skriver Niall McCarthy for statista.com, 21. november 2019

Nedgange i bestandene af æsler i de hårdest ramte lande.

Som infografikken viser, faldt Kinas æselbestand 59 procent mellem 1992 og 2017, mens bestanden i Kirgisistan faldt 53 procent i perioden 2011 til 2017. I samme tidsperiode oplevede Botswana et fald på 37 procent i sine æselbestande, mens antallet af æsler i Brasilien faldt 28 procent i tiåret fra 2007 til 2017.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.