George Monbiot Guardian Staff BylineSympatitilkendegivelserne strømmer ind over de sydengelske landmænd, der er ramt af århundredets værste oversvømmelser, men spørgsmålet er, om ikke der er tale om en selvskabt plage? Det mener den engelske kommentator George Monbiot. Han skriver regelmæssigt i The Guardian.

“Seks uger før oversvømmelserne satte ind, offentliggjorde det videnskabelige tidsskrift “Soil Use and Management” en advarende artikel, der påviste, at katastrofen lurede lige om hjørnet. Overfladeafstrømningen i det sydvestlige England, hvor Somerset Levels er beliggende, var ved at nå et kritisk punkt. På grund af en total ændring i dyrkningsmetoder strømmede regnvandet nu ud fra markerne på 38 procent af de lokaliteter, forskerne undersøgte, i stedet for at sive ned i jorden.

MudslideMonbiot
Dårlige dyrkningsmetoder ødelægger jordens evne til at opsuge den megen nedbør. Dyrkning af majs beskyldes for at være værst.

Landmændene har oppløjet arealer, der tidligere var udyrkede og skiftet fra forårssåning til vintersæd, hvilket efterlader markerne nøgne i regnsæsonen. Værst af alt er dog skiftet til at dyrke mere majs, hvor dyrkningsarealet i England er steget fra 1.400 hektar til 160.000 hektar siden 1970. På tre fjerdedele af majsmarkerne i det hårdest ramte sydvestlige England, er jordstrukturen nedbrudt i så stort et omfang, at det nu bidrager til at øge oversvømmelserne. I mange af disse områder strømmer jord, gødning og pesticider væk med overfladeafstrømningen.

Majs dyrkes ikke i Storbritannien til menneskeføde, men som foder til husdyr og i stigende grad som biobrændstof. Denne falske løsning på klimaudfordringen vil gøre virkningerne af klimaændringerne meget værre, fordi man reducerer jordens evne til at opsuge vand.”

Læs hele artiklen, der til overflod er forsynet med referencer til dokumentation for alle påstande i artiklen.

Comments are closed.