Skovflaat_Geder
Geder er alletiders middel mod skovflåt.

Forskere har opdaget, at sygdomsbakterien bag den alvorlige sygdom borrelia renses ud af skovflåter, hvis de suger blod fra drøvtyggere. Potentielt kan kvæg, får og geder beskytte os mod den flåtbårne sygdom. Det skriver videnskab.dk 16. maj 2014.

Skovflåter bærer på bakterien bag den farlige sygdom borrelia, nærmere betegnet Lymes borreliose, men tyske forskere har for nylig gjort en overraskende opdagelse: Husdyr som køer, får og geder kan beskytte os mod sygdommen.

Det viser sig, at drøvtyggere både gør landskabet delvist ‘flåt-fjendsk’ og samtidig renser flåterne for bakterier.

Skovflaatdania_richter
Dania Richter.

»Hvis en inficeret skovflåt tager et måltid blod fra en drøvtygger mister den infektionen,« siger flåt-eksperten Dania Richter ved Teknisk Universitet Braunschweig, Tyskland, som har stået bag forskningen.

Drøvtyggere er med et fint ord ‘zoo-profylaktiske’, og dr. Richter siger, at det, sammen med en generel tendens i Europa for mere traditionel landskabspleje med græssende dyr på åbne arealer, kan være med til at dæmme op for borreliose.

Læs hele artiklen her.

Comments are closed.