Græssende geder og får bekæmper skovflåt

Skovflaat_Geder

Geder er alletiders middel mod skovflåt.

Forskere har opdaget, at sygdomsbakterien bag den alvorlige sygdom borrelia renses ud af skovflåter, hvis de suger blod fra drøvtyggere. Potentielt kan kvæg, får og geder beskytte os mod den flåtbårne sygdom. Det skriver videnskab.dk 16. maj 2014.

Skovflåter bærer på bakterien bag den farlige sygdom borrelia, nærmere betegnet Lymes borreliose, men tyske forskere har for nylig gjort en overraskende opdagelse: Husdyr som køer, får og geder kan beskytte os mod sygdommen.

Det viser sig, at drøvtyggere både gør landskabet delvist ‘flåt-fjendsk’ og samtidig renser flåterne for bakterier.

Skovflaatdania_richter

Dania Richter.

»Hvis en inficeret skovflåt tager et måltid blod fra en drøvtygger mister den infektionen,« siger flåt-eksperten Dania Richter ved Teknisk Universitet Braunschweig, Tyskland, som har stået bag forskningen.

Drøvtyggere er med et fint ord ‘zoo-profylaktiske’, og dr. Richter siger, at det, sammen med en generel tendens i Europa for mere traditionel landskabspleje med græssende dyr på åbne arealer, kan være med til at dæmme op for borreliose.

Læs hele artiklen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.