Søren Wium-Anderse avisportræt 640
Biolog Søren Wium-Andersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, kritiserer den hårdhændede hugst af gamle træer i de nordsjællandske skove i et åbent brev 27. januar 2015 til miljøminister Kirsten Brosbøl:

Kære Miljøminister,
Planlægningen halter i din Naturstyrelse. I statens skove i Nordsjælland skal der i 2015 fældes 84.000 kubikmeter træ eller cirka 350 kubikmeter pr. arbejdsdag. Men planerne for årets hugst mangler fortsat. Det betyder, at der ikke er offentlig indsigt i hugsten, hvilket er beklageligt, da der i skovene i Nordsjælland tidligere er foretaget fældninger, i strid med statens regler.

Brosboell2
Miljøminister Brosbøl (S) opfordres til at beskytte de sidste flådeege.

Styrelsen lod daværende minister Ida Auken (SF) fejlinformere Folketinget herom (MIU 2012, spm. 345), en fejlinformation som efterfølgende blev gentaget af en vicedirektør i et indlæg på Altinget. Distriktet erkendte senere, at der var fældet bøge i strid med reglerne, til skade for den biodiversitet, som regeringen gerne vil beskytte.

Kan du som minister acceptere, at hugstplanerne for 2015 mangler?

eg fældet Sonnerup skov
De gamle ege fældes uden skånsel; her i Sonnerup Skov.

I de nordsjællandske statsskove står der i dag 123 hektar af de såkaldte flådeege, egetræer, som mange gerne ser bevaret. Jeg frygter, at hovedparten af flådeegene ligeså stille vil blive fældet og skåret op til finer til køkkenlåger, i ly af manglende hugstplaner. Kan du ikke berolige os med at oplyse, at de 123 hektar gamle ege får lov at blive stående til forfald, så de ikke bliver fældet, hvilket skete for et antal 247 gamle ege for nogle år siden. Dengang udtalte skovrideren til pressen: Træerne ”var ældre, end de blev vurderet til, da de blev fældet”.

Derfor vil jeg gerne henstille til dig, at du påser, at de gamle flådeege ikke fældes i Nordsjælland på grund af dine ansattes manglende viden om den skov, de burde passe på, og på grund af den fortsat manglende hugstplan for 2015.

Comments are closed.