Hækkerup løber fra juleløfte om ny miljøregulering

Karen_Haekkerup_b7d46aefa1

Fødevareminister Karen Hækkerup er på tilbagetog i den omdiskuterede sag om ny miljøregulering af landbrugets forurening.

Et halvt år efter at Natur- og Landbrugskommissionen kom med sine anbefalinger, var fødevare-minister Karen Hækkerup (S) klar med et løfte om snarlig handling.

“Jeg lover, at inden vi spiser flæskesteg juleaften, har vi fulgt op på Natur- og Landbrugs-kommissionen. Jeg ved godt, at folk er utålmodige, men vi er også nødt til at se hinanden i øjnene og være enige om, at det er et rigtig stort arbejde, vi skal til at tage hul på,” sagde ministeren 30. oktober på en vækstkonference.

Fem uger senere løber hun fra sit løfte.

På et samråd i Folketingets Fødevareudvalg onsdag 4. december indrømmede Hækkerup, at regeringens opfølgning på kommissionen ikke bliver til noget på denne side af julen. ”Vi har haft et finanslovsforløb, som blev længere, end vi havde forudset. Derfor har der været lidt forhandlingsforstoppelse i regeringen, og derfor er vi ikke færdige. Men jeg håber, at det bliver tæt på julen, men på den anden side.”

På samrådet understregede hun, at regeringens målsætning stadig er en målrettet regulering, som vil give mulighed for øget produktion. Men der er endnu ikke klarhed over, hvilke jorde der kan kan tåle mere intensiv dyrkning. ”Vi kan endnu ikke pege på, hvilke jorde der kan tåle det ene, og hvilke der kan tåle det andet, og vi mangler også en intern omfordeling i erhvervet,” sagde hun.

Også på dette punkt trækker fødevareministeren i land, hvis man skal tro den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Godsejer Lars Hvidtfeldt, der er viceformand, har gentagne gange hævdet, at Hækkerup allerede har lovet en ny miljøregulering baseret på de enkelte markblokke med start i 2016.

En række eksperter har for længst afvist, at dette skulle være fagligt og sagligt muligt, men deres argumenter er fejet af bordet af godsejer Hvidtfeldt. Han påstår, at Natur- og Landbrugskommissionen har anbefalet, at “generelle virkemidler, blandt andet randzoner, kan blive fjernet og erstattet af mere målrettede virkemidler som stenrev, ålegræs og minivådområder.”

Hvorvidt Karen Hækkerup også betragter “stenrev, ålegræs og minivådområder” som et fagligt forsvarligt bud på fremtidens redskaber mod landbrugets forurening, fremkom der dog ikke noget nyt om på onsdags-samrådet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.