lars_hvidtfeldt_cheminova
Bag godsejer Lars Hvidtfeldts blankpolerede ydre skjuler der sig en kynisk propagandist.

“Vi kan skabe 25.000 nye arbejdspladser og bringe vore eksportindtægter op på over 200 milliarder kroner”, påstod viceformand i Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt, da han talte om dansk landbrugs fremtid på et offentligt møde i Odsherred Landboforening i slutningen af november. Begge påstande er usande.

Siden slutningen af 1950’erne er beskæftigelsen faldet uafbrudt i landbruget fra over 200.000 jobs til i dag at udgøre færre end 46.000 beskæftigede i landbruget og 10.000 i gartnerierhvervet (2011). Her heraf udgør udlændinge 12 procent (5500 jobs).  Det generelle fald i beskæftigelse som resultat af strukturudvikling og mekanisering har i en årrække ligget på 1 procent årligt, og sådan vil det fortsat være. Det ved Lars Hvidtfeldt udmærket godt.

Det er derfor ikke bare usagligt, men direkte usandt at bilde pæne, godtroende landmænd ind, at der inden for få år kan skabes 25.000 nye arbejdspladser i et erhverv med konstant vigende jobskabelse og blot 46.000 jobs i dag.

Helt galt er det dog at påstå, at dansk landbrug skulle kunne komme op på en eksportandel på over 200 milliarder kroner inden for få år. Landbruget eksporterer for ca. 72 mia. kr. i dag (2011), og i de seneste år har stigningstakten været ca. 4 mia. kr. om året. Hvis man bare et øjeblik skulle tage Hvidtfeldt alvorligt og gå med på hans påstand om de “mere end 200 milliarder kroner”, så viser et simpelt regnestykke, at der ville tage mindst 30 år at nå op på hans drømmetal, dvs. frem til år 2043. Med en sådan tidshorisont er det helt utroværdigt at love noget som helst.

I foredraget glædede Lars Hvidtfeldt sig i øvrigt over sultproblemerne i den stigende verdensbefolkning, som dansk landbrug så skal være med til at brødføde, dvs, tjene penge på. Ikke med et eneste ord nævnte han den vanskelige omstilling til egentlig fødevarerelevant produktion, som det ville kræve. De to vigtigste danske eksportvarer fra landbruget, svinekød og minkskind, bidrager jo på ingen måde til at bekæmpe verdens sultproblemer, snarere tværtimod.

Hvidtfeldt påstod også ganske udokumenteret, at fødevareminister Karen Hækkerup har “lovet” en ny miljøregulering af landbruget fra 2016, og at det ville medføre, at randzonerne fjernes og erstattes af “stenrev, ålegræs og minivådområder”. Denne dramatiske påstand er decideret usand og findes kun i Hvidtfeldts eget hovede. Det kan enhver overbevise sig om ved at læse referatet af ministerens tale på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november.

En utroværdig type som godsejer Lars Hvidtfeldt, der helt kynisk fremturer med løgn på løgn i et propagandafelttog mod retliniede danske landmænd, fremmer ikke det nødvendige samarbejde mellem erhvervet og resten af samfundet. Uden en saglig tone og respekt for virkeligheden køres landbruget helt af sporet. Det kan ingen være tjent med.

Lars Hvidtfeldts tale er refereret i ugeavisen “Landbrug Øst”, 3. december 2013. Den udgives af Landbrug & Fødevarer.