Løgn på løgn fra Hvidtfeldt

lars_hvidtfeldt_cheminova

Bag godsejer Lars Hvidtfeldts blankpolerede ydre skjuler der sig en kynisk propagandist.

“Vi kan skabe 25.000 nye arbejdspladser og bringe vore eksportindtægter op på over 200 milliarder kroner”, påstod viceformand i Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt, da han talte om dansk landbrugs fremtid på et offentligt møde i Odsherred Landboforening i slutningen af november. Begge påstande er usande.

Siden slutningen af 1950’erne er beskæftigelsen faldet uafbrudt i landbruget fra over 200.000 jobs til i dag at udgøre færre end 46.000 beskæftigede i landbruget og 10.000 i gartnerierhvervet (2011). Her heraf udgør udlændinge 12 procent (5500 jobs).  Det generelle fald i beskæftigelse som resultat af strukturudvikling og mekanisering har i en årrække ligget på 1 procent årligt, og sådan vil det fortsat være. Det ved Lars Hvidtfeldt udmærket godt.

Det er derfor ikke bare usagligt, men direkte usandt at bilde pæne, godtroende landmænd ind, at der inden for få år kan skabes 25.000 nye arbejdspladser i et erhverv med konstant vigende jobskabelse og blot 46.000 jobs i dag.

Helt galt er det dog at påstå, at dansk landbrug skulle kunne komme op på en eksportandel på over 200 milliarder kroner inden for få år. Landbruget eksporterer for ca. 72 mia. kr. i dag (2011), og i de seneste år har stigningstakten været ca. 4 mia. kr. om året. Hvis man bare et øjeblik skulle tage Hvidtfeldt alvorligt og gå med på hans påstand om de “mere end 200 milliarder kroner”, så viser et simpelt regnestykke, at der ville tage mindst 30 år at nå op på hans drømmetal, dvs. frem til år 2043. Med en sådan tidshorisont er det helt utroværdigt at love noget som helst.

I foredraget glædede Lars Hvidtfeldt sig i øvrigt over sultproblemerne i den stigende verdensbefolkning, som dansk landbrug så skal være med til at brødføde, dvs, tjene penge på. Ikke med et eneste ord nævnte han den vanskelige omstilling til egentlig fødevarerelevant produktion, som det ville kræve. De to vigtigste danske eksportvarer fra landbruget, svinekød og minkskind, bidrager jo på ingen måde til at bekæmpe verdens sultproblemer, snarere tværtimod.

Hvidtfeldt påstod også ganske udokumenteret, at fødevareminister Karen Hækkerup har “lovet” en ny miljøregulering af landbruget fra 2016, og at det ville medføre, at randzonerne fjernes og erstattes af “stenrev, ålegræs og minivådområder”. Denne dramatiske påstand er decideret usand og findes kun i Hvidtfeldts eget hovede. Det kan enhver overbevise sig om ved at læse referatet af ministerens tale på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november.

En utroværdig type som godsejer Lars Hvidtfeldt, der helt kynisk fremturer med løgn på løgn i et propagandafelttog mod retliniede danske landmænd, fremmer ikke det nødvendige samarbejde mellem erhvervet og resten af samfundet. Uden en saglig tone og respekt for virkeligheden køres landbruget helt af sporet. Det kan ingen være tjent med.

Lars Hvidtfeldts tale er refereret i ugeavisen “Landbrug Øst”, 3. december 2013. Den udgives af Landbrug & Fødevarer.

Comments

comments

3 kommentarer til Løgn på løgn fra Hvidtfeldt

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.