Hvem skal have fiskekvoterne? De store eller de små? Foto: Greenpeace.

Mere end halvandet år efter politianmeldelsen mod de såkaldte kvotekonger – storfiskerne, der sidder på størstedelen af fiskekvoterne – har Bagmandspolitiet endnu ikke afgjort, om der skal rejses tiltale imod dem. Det oplyser lederen af efterforskningen,  politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Bagmandspolitiet til websitet www.gylle.dk. 

Thomas Anderskov Riis kan heller ikke sige, hvornår en afgørelse træffes, eller hvad kvotekongerne er sigtet for.

Journalist Flemming Seiersen.

Bagmandspolitiet vil ikke sige noget

– Af hensyn til den videre efterforskning kan vi endnu ikke oplyse noget. Det er en kompliceret sag, som både kan rejse nye spørgsmål og lukke andre ned, siger han. Derfor vil han heller ikke sige, hvornår Bagmandspolitiet regner med en afklaring i sagen og dermed en eventuel tiltale mod kvotekongerne.

Kostede to embedsmænd jobbet

Det var oprindeligt Fiskeristyrelsen under  Miljø- og Fødevareministeriet, der i juni 2017 anmeldte fem kvotekonger til Nordjyllands Politi. Senere trak Fiskeristyrelsen anmeldelserne tilbage. Det kostede et par embedsmænd i styrelsen jobbet, og den daværende Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, fik frataget fiskeri-området.

Politianmeldelserne blev indgivet igen og udvidet til en sjette kvotekonge. I februar 2018 overtog Bagmandspolitiet  så sagen. Her er den som nævnt siden blevet efterforsket.

Torsk og kvotekongerne hænger uløseligt sammen. Foto: Chilbal.

Meget kritisk rapport fra Rigsrevisionen

Politianmeldelsen kom efter en meget kritisk rapport fra Rigsrevisionen om forvaltningen i Fiskeristyrelsen og dermed kvotekongerne. Heri fastslår Rigsrevisionen bl.a. disse fire punkter, som siden er blevet efterforsket:

·       Dokumentfalsk: Der er fundet underskrifter fra kvotekongerne, der ”tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument”.

·       Fiskeriloven: Ved gennemgangen af en række fiskeriselskaber (kvotekongerne) er der ”konstateret mulige overtrædelser af fiskeriloven”, som kan give anledning til administrative og strafferetslige sanktioner.

·       Forkerte oplysninger: Flere eksempler på fiskere, der i ”deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af”. Det er strafbart, både hvis der er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed.

·       Stråmandsvirksomhed: Rigsrevisionen har ved gennemgang af lejeopgørelser beskrevet overførsler mellem fartøjer, der ”indikerer stråmandsvirksomhed”. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgå regler for kvotekoncentrationen, er det strafbart, skriver styrelsen i sin anmeldelse.

Lars Løkke Rasmussen med til kvotekongernes nytårskure

Kvotekongerne har også på anden måde påkaldt sig både politisk og offentlighedens søgelys. Det er ikke mindst på grund af statsminister Lars Løkke Rasmussens deltagelse i flere af deres såkaldte nytårskure med torskespisning. På torskegilderne bliver der indsamlet store beløb til statsministerens ”Løkkefond” til støtte for udsatte drenge. Kvotekongerne har således til og med 2017 doneret 845.841 kr. til fonden.

Kvotekongerne giver ammunition til statsministeren

Men nytårskurene med deltagelse af Lars Løkke Rasmussen har også det formål at give statsministeren ammunition til de politiske diskussioner og beslutninger om fiskeriet. Det afslører skibsmægler Ture Korsager fra Thyborøn i dagbladet Information. Han er med til at arrangere  nytårskurene og samlepenge ind til ”Løkkefonden” sammen med kvotekongen John-Anker Hametner – i folkemunde også kaldet kongen af Thyborøn.

Kvotekongerne rejser tvivl om den biologiske rådgivning

Ture Korsager har her selv holdt taler til statsministeren med indhold som: ”Kom nu og hjælp os, hjælp fiskeriet og hav’ fokus på det, fordi vi mister værdier”. Han har i sin taler også sagt til Lars Løkke Rasmussen, at den biologiske rådgivning om fiskeriet er problematisk. Så kan statsministeren på sine møder med ministre jo f.eks. spørge: ”Er i nu sikre på de tobisforskere og sildeforskere? Er vi gode nok?”

De meget slemme, slemme kvotekonger…

Gratis sommerhus til Lars Løkke Rasmussen

John-Anker Hametner arrangerer ikke kun nytårskurene og samler penge ind til ”Løkkefonden”. Det er også ham, der stillede sit sommerhus i Skagen gratis til rådighed for Lars Løkke Rasmussen og hans kone Sulrun som en fødselsdagsgave. Det var også Hametner, der  inviterede statsministerparret til sin firmafest på Train i Århus.

Ingen indflydelse på regeringens politik

Lars Løkke Rasmussen har dog gentagne gange sagt – bl.a. i samråd i Folketinget – at han ikke har noget tæt forhold til Jens-Anker Hametner, og at donationer til ”Løkkefonden” ikke giver adgang til statsministeren og derfor ikke påvirker regeringens politik.

Uden penge til ”Løkkefonden” intet møde med statsministeren

Det har formanden for Thyborøn Fiskeriforening,  Kurt Madsen, en anden opfattelse af. Uden bidrag til ”Løkkefonden” havde vi ikke fået et møde med statsministeren om fiskeriets problemer, fastslår han.

Kvotekonge tæt forbundet med Venstres tidligere fiskeriordfører

Der er også en anden tæt forbindelse mellem kvotekongen John-Anker Hametner og partiet Venstre.

MF Thomas Danielsen, Venstre. Pressefoto: Steen_Brogaard.

Han har nemlig skudt 4 mill. ind i et firma, som Venstres tidligere fiskeriordfører, Thomas Danielsen, har stiftet. Det forøgede Thomas Danielsens værdier i firmaet meget væsentligt fra 100.000 til 714.000 kr. på bare 39 dage, har Ekstra Bladet skrevet.

Dertil kommer, at kvotekongerne gav penge til Thomas Danielsens valgkamp. Men i 2018 blev han fjernet fra posten som sit partis fiskeriordfører. Officielt på grund af barselsorlov. Han beholdt dog sine andre fire ordførerposter.

Korruption og ikke dårlig administration?

Den mangeårige og fhv. Christiansborg-journalist, Kaare R. Skou, tror ikke på, at problemerne og evt. ulovlighederne med kvotekongerne kun skyldes dårlig administration i Fiskeristyrelsen. Han har tidligere, bl.a. her i www.gylle.dk , rejst spørgsmålet om, hvorvidt der i stedet er tale om korruption.

Visited 26 times, 10 visit(s) today