Sagen mod kvote-kongerne udsat endnu en gang

Lars Løkke Rasmussens rolle i sagen om kvotekongerne er endnu ikke belyst. Foto: Niels Riis Ebbesen

Afgørelsen i sagen mod kvotekongerne, der anklages for dokumentfalsk, stråmandsvirksomhed og andre ulovligheder, er udsat endnu en gang. Bagmandspolitiet har ellers længe sagt, at det senest 1. april ville blive afgjort, om der skulle rejses tiltale mod storfiskerne, der sidder på op imod 65 procent af de danske fiskekvoter, men den 1. april udsatte bagmandspolitiet afgørelsen til nu ”omkring midt i maj”.

Sagen ligger til afgørelse hos anklagerne i Bagmandspolitiet. Dertil kommer, Corona-krisens indflydelse på bagmandspolitiets arbejde.

Tre år siden kvotekongerne blev politianmeldt

Den nye udsættelse betyder, at der vil være gået tæt på tre år, siden Fiskeristyrelsen anmeldte fem kvotekonger til politiet. Det skete i juni 2017. Derefter havde sagen et tumultarisk forløb. Anmeldelserne blev trukket tilbage og senere genindgivet til politiet. To embedsmænd i Fiskeristyrelsen, der stod bag, blev fyret. Efter næstens et års tid blev sagen overgivet til bagmandspolitiet. Her har den været behandlet siden.

Rigsrevisionen har undersøgt kvotekongerne

Bag anmeldelsen i sin tid af kvotekongerne ligger en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen. Den konkluderede bl.a.:

Ulovligheder: ”Vi har observeret en række forhold, der ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillende forvaltning, men også kan indikere ulovligheder.

Dokumentfalsk: Rigsrevisionen har ved køb og salg af kvoter fundet underskrifter på dokumenter, der tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument.

Fiskeriloven: Rigsrevisionen har konstateret mulige lovovertrædelser af fiskeriloven, som kan give anledning til administrative og strafferetslige sanktioner.

Forkerte oplysninger: Fiskere, der i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Det er strafbart. Både, hvis der er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed.

Stråmandsvirksomhed: Ved gennemgang af lejeopgørelser har Rigsrevisionen beskrevet overførsler mellem fartøjer, der indikerer stråmandsvirksomhed. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgå regler for kvotekoncentration, er det strafbart.”

I efteråret 2017 fik daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) frataget en væsentlig del af sit ministeransvar, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tog fiskeriområdet fra ham. Statsministeren begrundede degraderingen med en kommende kritisk rapport fra Rigsrevisionen.

Kvotekongernes revisorer idømt store bøder

I en udløber af sagen er kvotekongernes revisorer, M.C. Revision i Thyborøn, blevet idømt store bøder på henholdsvis 500.000, 300.000 og 100.000 kr. for at være alt for tætte på kvotekongerne. En af revisorerne har således været medlem af bestyrelsen i en af kvotekongernes selskaber.

Dertil kommer den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens deltagelse i middage hos kvotekongerne, fester og gratis ophold i en af kvotekongernes sommerhuse.

Comments

comments

2 kommentarer til Sagen mod kvote-kongerne udsat endnu en gang

 • Klaus Kildemoes skriver:

  Føj for satan. Retssamfund? Hvem er det man dækker over? Lars Lunde og/ eller Lars Løkke?
  Hvorfor reagerede Søren Pape ikke som justitsminister ( tough on crime ) og sparkede til Bagmandspolitiet. 3 ÅR…….. Man Græmmes!

 • Niels Riis Ebbesen skriver:

  Hej Klaus Kildemoes

  Det danske retssystem og justitsvæsen er helt grundlæggende indrettet, så det som første prioritet skal beskytte overklassen og de rige, mod at pøblen angriber deres privilegier eller rapser af deres formuer.

  Kvotekongerne er nogle meget rige “erhvervsfiskere”, en af dem er endda så rig, at han er blandt Danmarks ti rigeste mennesker, så de er særdeles godt beskyttet af systemet.

  Og jeg vil godt vædde på, at denne sag ender i “hat og briller”, for til sidt at løbe helt ud i sandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.