– Vi har brug for at få ryddet op hurtigst muligt. Jeg har derfor besluttet at bede Kammeradvokaten om at bistå ministeriet. De vil gennemgå hvert enkelt havbrugs placeringstilladelse, så vi kan få et komplet overblik over sagernes status og den hidtidige sagsbehandling af placeringstilladelser. Det er nødvendigt, at få disse forhold klarlagt, før end Miljøstyrelsen kan få styr på området, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

En kulegravning af danske havbrug viser uorden i flere af virksomhedernes tilladelser. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen beder Kammeradvokaten gennemgå samtlige danske havbrugs placeringstilladelser. Det oplyser ministeren i en pressemeddelelse den 10. oktober 2018.

En række havbrug har opdrættet fisk uden alle nødvendige tilladelser. Det viser en kulegravning af området fra Miljø- og Fødevareministeriet. Kulegravningen er foretaget på baggrund af en sag med Hjarnø Havbrug, der uden tilladelse har opdrættet sølvlaks.

Sådan ser den ulovlige sølvlaks ud. Foto: steenulnits.dk

Virksomheden har desuden ikke haft den nødvendige placeringstilladelse, og kulegravningen har vist et lignende problem hos andre havbrug. Der er derfor behov for at få gennemgået de konkrete sager og ryddet op, mener miljø- og fødevareministeren.

– Det er uacceptabelt, at flere havbrug ikke har haft de fornødne tilladelser. Samtidig kunne man godt have ønsket sig, at myndighederne havde haft en bedre sagsbehandling på området, så vi kunne have undgået den nuværende situation, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Han vil nu bede Kammeradvokaten om at gå ind i sagen.

– Vi har brug for at få ryddet op hurtigst muligt. Jeg har derfor besluttet at bede Kammeradvokaten om at bistå ministeriet. De vil gennemgå hvert enkelt havbrugs placeringstilladelse, så vi kan få et komplet overblik over sagernes status og den hidtidige sagsbehandling af placeringstilladelser. Det er nødvendigt, at få disse forhold klarlagt, førend Miljøstyrelsen kan få styr på området, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

På den ene side er det ulovligt at opdrætte sølvlaks i Danmark -men kun hvis man ikke først spørger om lov. Opdrætter man dem alligevel, så kan man få tilladelsen bagefter. Sådan lyder logikken fra Jakob Ellemann-Jensen.

Miljøstyrelsen har overtaget myndighedsansvaret for placeringstilladelser til havbrug i januar 2018.

Med hensyn til opdræt af sølvlaks, som er en ikke-hjemmehørende art og som kræver en tilladelse, har Miljøstyrelsen nu henvendt sig til alle havbrug og dambrug og præciseret, at hvis de ønsker at opdrætte ikke-hjemmehørende arter, skal de rette henvendelse til Miljøstyrelsen. Derudover har Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen opstillet en procedure for, at informationer om import af ikke-hjemmehørende arter bliver delt mellem styrelserne.

Miljøstyrelsen har vurderet, at Hjarnø Havbrug A/S ville have opnået tilladelser til de to omhandlede indførsler af sølvlaks, som har været genstand for sagen, og Miljøstyrelsen agter på den baggrund ikke at forfølge dette forhold yderligere.

Politiet efterforsker nogle forhold hos Hjarnø Havbrug A/S i relation til anmeldte brud på miljølovgivningen. Miljø- og Fødevareministeriet afventer politiets efterforskning i den sag.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.