Jette RosenkvistI et debatindlæg i Jyllandsposten 9. juni 2014 stillede Jette Rosenkvist tre spørgsmål til de ansvarlige for følgerne af den ukontrollerede spredning af svine-MRSA-bakterier. Vi bringer indlægget nedenfor. Samme aften uddybede Jette Rosenkvist sine spørgsmål på TVSyd. Her bringes indlægget med forfatterens tilladelse:

I fagbladet ”Ingeniøren” kunne man primo 2014 læse følgende: “Naboer til en intensiv svineproduktion får næsten fordoblet sandsynligheden for at blive smittet med den multiresistente MRSA-bakterie, viser amerikansk forskning. Ifølge dansk professor bekræfter det iagttagelser på hospitaler herhjemme.”

NickHakkerupDa jeg tilhører denne nabogruppe har jeg efterfølgende sendt en mail med et spørgsmål til minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup. Jeg har endnu ikke modtaget svar – måske er der kortere responstid ad denne kanal? Mit spørgsmål lyder:

”Hvad agter du at gøre for at forebygge, at min familie og jeg pådrager os svine-MRSA?

Derudover har jeg følgende spørgsmål til:

DJ_LarsSvankjærFødevareminister Dan Jørgensen:
Finder du det etisk forsvarligt, at vi til stadighed eksporterer millioner af MRSA-inficerede smågrise til udlandet?

Bliver prisen aldrig for høj for at være den nation på kloden, der har verdens forholdsmæssigt største, konventionelle svineproduktion? En produktion der i en lang årrække har været en underskudsforretning, og hvor der p.t. gennemsnitligt tabes 56 kroner pr. produceret slagtesvin. En produktion med et antibiotikaforbrug op til 20 gange højere end den økologiske, og som fremkalder resistente bakterier.

CarstenHansenMinister for By, Bolig- og Landdistrikter Carsten Hansen:
Hvorledes forestiller du dig, at man kan undgå fraflytning fra landdistrikter, når bosætning indebærer markant øget risiko for smitte med svine-MRSA – en potentielt livstruende bakterie?

Justitsminister Karen Hækkerup:
To journalister blev nyligt idømt fængsel (som kan veksles til dagbøder) for i almenvellets interesse at have offentliggjort MRSA-smittekilder.
Karen-Haekkerup-I 2010 estimeredes 16 % af danske svinebesætninger at være inficerede med MRSA, nu gælder det min. 80 %. I 2010 blev 109 danskere konstateret smittede med svine-MRSA, i 2013 var tallet 648, 4 er døde af bakterien indenfor de seneste år. Det har ikke skortet på advarsler fra forskere om, i hvilken retning udviklingen gik. Hvem skal stilles til regnskab for pligtforsømmelse, manglende ansvarlighed og rettidig omhu i forbindelse med spredningen af MRSA i danske svinestalde og dermed i befolkningen?

Comments are closed.