Ikke mindst fiskerne i Ebeltoft gør en stor indsats for at styre Landbrugspakken væk fra dens farlige kurs. Foto: Flemming Seiersen/gylle.dk.

Grundlaget for hele landbrugspakken – og dermed også muligheden for at lave nye havbrug i Kattegat – bliver sandsynligvis taget op igen. Det krævede Havbrugsgruppen i Ebeltoft mandag den 27. november i et brev til Folketingets Miljø – og Fødevareudvalg, oplyser talsmand for Havbrugsgruppen, Thorkild Hansen til www.gylle.dk  Det krav får gruppen måske opfyldt  hurtigere, end den havde troet. 

Det er den store usikkerhed om beregningerne af bl.a. udledningen af kvælstof  og fosfor som følge af landbrugspakken, der har rejst kravet om genåbning af pakken. Næsten alle Folketingets partier er åbne over for at kigge nærmere på de omstridte beregninger, skriver Berlingske tirsdag. Beregninger helt tilbage til 2010 kan se ud til at være forkerte.

Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten.

Decideret misvisende og vildledende

Allerede i morgen skal miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget. Her skal han bl.a. svare på, om han på en høring har misinformeret om de forkerte beregninger tilbage fra 2010. Selv siger han til Altinget, at han her under en teknisk gennemgang  af beregningerne,  mundtligt har ”orienteret om mulige metodefejl i tidligere år”.

Det afviser Enhedslistens miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding :

– Jeg gik fra høringen med en klar fornemmelse af, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, og at det drejede sig om 2016. Det er decideret misvisende og vildledende, siger hun.

Alarmerende nyt

– Det er alarmerende nyt, siger fødevareordfører for Socialdemokratiet, Simon Kollerup. Han kritiserer, at ministeriet har ligget inde med de her meget alvorlige oplysninger uden at dele dem med hverken Folketinget eller partierne, der forhandler om den målrettede regulering.

Lektor Jens Borum, KU.

En ekspert på området, biolog Jens Borum fra Københavns Universitet, siger, at udviklingen er interessant, fordi regeringen forsvarede landbrugspakken med, at miljøtilstanden støt og roligt ville blive forbedret:

– Forud for landbrugspakken vedtagelse forventede man faldende udledninger af kvælstof og derved også mindre klorofyl. Med de her tal – stigende koncentration for tredje år i træk – må man konstatere, at det kan vi ikke se. Det går den stik modsatte vej, siger han om klorofyl-tallene. Klorofyl viser, hvor mange alger der er i vandet. Jo flere alger desto større er risikoen for iltsvind og fiskedød.

Midt i stormens øje

Havbrugsgruppen i Ebeltoft kæmper mod havbrug ved Djurslands Kyst og for landbasserede fiskeopdræt, bakket op af Havhaven Ebeltoft Vig, Foreningen Ålekvasen Rigmor, Ebeltoft, Ebeltoft Amatør og Fritidsfiskeriforening og BLIS – By- og Landskabskultur i Syddjurs. De repræsenterer i alt 300 medlemmer. Gruppen har også rejst en klagesag i EU om den danske stats brud på EU-retten og EU-direktivet for vækst. Direktivet taler om produktion af kvalitetsfisk til europæerne. Men fisk fra de nuværende og planlagte havbrug eksporteres til Japan. Thorkild Hansen, der er gruppens talsmand, udtaler:

– Med vores krav om at få genåbnet land-og havbrugspakken er vi landet lige midt i stormens øje. Det ser jo ud til, at mange politikere er enige med os. I hvert fald siger de, dagen efter vores henvendelse til Miljø- og Fødevareudvalget, at de vil være til at kigge nærmere på beregningerne og dermed hele grundlaget for land-og havbrugspakken.

Læs Havbrugsgruppens brev til Miljø- og Fødevareudvalget.

Comments are closed.