3_lvp_halalb10
Nordeuropas største rovfugl yngler atter i Danmark med omkring 50 par.

For første gang nogen sinde, kan danskerne følge et havørnepar live 24 timer i døgnet fra deres rede i Danmark. Det er Dansk Ornitologisk Forening, der har sat et kamera op ved en dansk havørnerede. Reden, der ligger på et af Fugleværnsfondens reservater, er tilholdssted for et de i alt 48 havørnepar, der har rede i Danmark. Kameraet sender fra reden døgnet rundt i hele ynglesæsonen, og alle interesserede kan se med: Fra ørnenes tålmodige rugen til æggene klækker, ungerne vokser sig større og tester deres vinger, inden de til sidst flyver fra reden.

Kik med nederst på denne side: http://www.pandion.dof.dk/

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.