hedehoegeluftkamp_ErikBiering
To hanner af den sjældne hedehøg i luftkamp om det bedste territorium. Foto: DOF/Erik Biering.

Trods en flere år lang og målrettet indsats for at hjælpe rovfuglene på hjemmefronten, udebliver succesen. Den truede danske bestand af hedehøge tæller i år blot 17 sikre par. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 12. juni 2014.

Til sammenligning blev der i 2013 fundet op imod 25 par, mens bestanden af hedehøge i Danmark omkring 1970’erne talte helt op imod et halvt hundrede ynglepar.

Det oplyser ornitologen Michael Bødker Clausen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Hedehøg er en flittig mand i felten i den sydlige del af Danmark i disse uger. Han skal nemlig forsøge at finde de ynglende hedehøge, der har for vane at bygge rede i dyrkede marker.

Det gælder det om at lokalisere rovfuglene så tidligt på ynglesæsonen, at rederne i et samarbejde med de landmænd, der lægger marker til ynglefuglene, kan blive indhegnet som en livsforsikring mod kværnende høstmaskiner.

– Dette forår har vi for første gang oplevet, at hedehøgene viser en tendens til at flytte fra rovfuglenes traditionelle kerneområde i det sydvestjyske marsklandskab og etablere sig længere inde i landet mod øst. Det er helt nyt. Hvis den tendens træder i karakter, så må vi måske til at lede efter hedehøge i ådale og lave inddæmmede, dyrkede arealer længere nordpå i Jylland, siger Michael Bødker Clausen.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.