Landbruget udrydder naturen – Tre millioner fugle forsvundet fra agerlandet

Landsvalen er blandt agerlandets fugle, der er gået voldsomt tilbage. Foto: Jens Chr. Schou.

Danmark har på 40 år tabt over 2,9 millioner af de fugle, som lever i det åbne land. Fire af fem viber er væk. På fire årtier er der forsvundet næsten tre millioner fugle fra det åbne land i Danmark. 15 af 22 fuglearter, som er knyttet til agerlandet, er gået tilbage. Kun syv arter er gået frem, skriver bladet Fugle & Natur, 6. februar 2018.

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) punkttællinger i over 40 år har vist, at eksempelvis fire af fem viber, fem ud af seks agerhøns og mere end halvdelen af alle lærker på markerne er forsvundet.

Nu er det for første gang beregnet, hvor mange tabte fugle det bliver til.

Niels Andersen, DOF.

DOF’s vibeekspert, Niels Andersen, har sammenholdt udviklingen for de 22 fuglearter fra agerlandet med en bestandsvurdering, DOF lavede i 2011. Når de forskellige arters frem- og tilbagegang er indregnet, ender tabet på cirka 2.950.000 fugle. Tallet giver et konkret indtryk af det dramatiske tab af fugle i landbrugslandet, påpeger Niels Andersen.

“Det vidner om, at vi har mistet meget hverdagsnatur de seneste 40 år. For nogle generationer siden voksede vi næsten alle op på landet og fik syet vibeskriget ind i hjernebarken eller voksede op med lærkesangen,” siger han.

Der er kraftig tilbagegang for almindelige arter som sanglærke, gulspurv, tornirisk, landsvale og vibe.

“Landbrugets produktionsfremgang har kostet på den biologiske mangfoldighed. De små biotoper, hvor agerlandets fugle skulle finde fodfæste, er væk,” siger Niels Andersen.

Egon Østergaard, DOF.

Godsejer Lars Hvidtfeldt, L&F.

Egon Østergaard, formand for DOF, medgiver, at der ikke er noget hurtigt fix.

“Det skyldes ændret landbrugsdrift, og at dyrene er kommet på stald. Man kan godt appellere til landmændene om ikke at fjerne den sidste rest natur derude. Men det er de økonomiske rammer, der bestemmer, hvordan landmanden driver sin jord,” siger Egon Østergaard. Vi skal i højere grad præmiere landmænd, der gør noget for naturen, understreger DOF-formanden. Han håber på forbedringer, når EU’s landbrugsstøtte i 2020 skal revideres.

Ifølge Lars Hvidtfeldt, godsejer og viceformand i Landbrug & Fødevarer, er det problematisk at ændre på EU-støtten.

“Hvis man flytter penge fra den såkaldte Søjle 1, går det direkte ud over landmandens indkomst. Det er ikke svaret,” mener han ifølge landbrugsavisen.dk.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.